Blog

De 10 verzekeringen die je als zzp’er móet hebben

Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het dekken van hun risico’s. En ze lopen risico’s! Daarom is het verstandig om als zzp’er verzekeringen af te sluiten. Voor jou persoonlijk als ondernemer, maar ook voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld tegen schade aan goederen, juridische conflicten of ziekte. In dit overzicht vind je de belangrijkste verzekeringen voor de zelfstandig ondernemer.  

28 februari 2024
4 min
Lydia Bos, directeur-bestuurder Zelfstandig Ondernemers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Kun je niet meer werken omdat je ziek bent, dan krijg je als zzp’er geen uitkering. Dat betekent dat je geen financieel vangnet hebt. Met een AOV ben je verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Maar een AOV is vaak duur, en er kleven veel voorwaarden aan.  

Wist je dat er alternatieven zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zelfstandig Ondernemers is een crowdsurance platform. Bij crowdsurance regelen zelfstandig ondernemers het afdekken van het risico op arbeidsongeschiktheid met elkaar en voor elkaar. 
Kosten: vanaf € 75 ben je al verzekerd van een inkomen van € 2.000 netto per maand. De opties lopen op tot een inkomen van € 5.000 per maand. Klik hier voor meer informatie. Je kunt deze arbeidsongeschiktheidsvoorziening ook voordelig aanvullen met een AOV tot je AOW-leeftijd. Meer informatie over deze aanvullende AOV vind je hier. 

Ongevallenverzekering 

Een ongeval zit vaak in een klein hoekje. Als zelfstandig ondernemer kan zo’n gebeurtenis ingrijpende gevolgen hebben voor je inkomen. Wat heb jij geregeld als je onverhoopt blijvend arbeidsongeschikt of invalide wordt? De ongevallenverzekering van Zelfstandig Ondernemers biedt jou en je eventuele nabestaande(n) financiële zekerheid als jou iets overkomt. Je regelt dit eenvoudig in het vangnet van Zelfstandig Ondernemers. Klik hier voor meer informatie. 
Kosten: voor € 10 per maand heb je een uitkering van € 100.000. 

Pensioen 

Je hebt als ondernemer straks wel recht op AOW, maar wil je meer te besteden hebben op je oude dag, dan moet je pensioen opbouwen. Dat kan via een pensioenverzekering, banksparen, koopsompolissen of een alternatief pensioenproduct. In het vangnet van Zelfstandig Ondernemers regel je een goed pensioen vanuit het spaargeld dat je al opbouwt naast je AOV-voorziening. Klik hier voor meer informatie.
Kosten: hoeveel je voor je pensioen spaart, bepaal je zelf. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Voor bepaalde beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade door beroepsfouten van bijvoorbeeld advocaten, artsen, architecten en accountants. Voor andere beroepen is het afsluiten van deze verzekering verstandig. Bijvoorbeeld voor consultants of adviseurs. Want als je een beroepsfout maakt (je drukt op een verkeerde knop of typt een 0 te veel), dan kan dit voor hoge financiële gevolgschade of vermogenschade zorgen bij de klant. De BAV dekt dit risico. 
Kosten: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zelfstandig Ondernermers sluit je al af voor € 35,30 per maand. Klik hier voor meer informatie. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Let op: je privé aansprakelijkheidsverzekering dekt geen zakelijke schade. Deze moet je dus apart voor je bedrijf aansluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade aan spullen, letselschade aan personen, financiële gevolgschade als gevolg van letselschade (als het slachtoffer bijvoorbeeld inkomen verliest, omdat hij niet meer kan werken). 
Kosten: de superscherpe premie van de bedrijfsaansprakelijkeheidsverzekering van Zelfstandig Ondernemers start al bij € 7,95 per maand. Klik hier voor rmeer informatie. 

Rechtsbijstandverzekering 

Wat doe je als je als zzp’er te maken krijgen met een juridisch conflict? Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt professionele juridische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan advies en advocaatkosten. Let op: controleer voor je de verzekering afsluit of er incassobijstand in jouw rechtsbijstandsverzekering zit. Klanten die jouw factuur niet betalen komen namelijk het vaakst voor.  
Kosten: sterk afhankelijk van de modules die je kiest (vanaf € 12, maar gemiddeld rond de € 30 tot € 35 per maand). 

Overlijdensrisicoverzekering 

Als jij overlijdt, kan dit grote financiële gevolgen hebben voor jouw gezin. Als ondernemer heb je geen recht op een nabestaandenpensioen. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.  
Kosten: sterk afhankelijk van het uit te keren bedrag dat je kiest (vanaf 5 euro, maar houd rekening met een premie van € 5 tot € 35 per maand) 

Opstal- en inventarisverzekering 

Net als je privé-adres, doe je er verstandig aan ook je bedrijf te verzekeren voor schade door brand, storm, water, vandalisme of inbraak. Je pand verzekeren doe je via een opstalverzekering. Je inventaris verzeker je via een inventarisverzekering (zakelijke inboedelverzekering). Werk je vanuit huis? Controleer dan of je particuliere inboedelverzekering afdoende is.  
Kosten: sterk afhankelijk van de aard van je bedrijf 

Bedrijfsschadeverzekering 

Met de inventarisverzekering zijn je spullen wel verzekerd, maar wat gebeurt er als je door de schade niet meer kunt werken? En dus ook geen omzet meer draait? Als je omzet stilligt door bijvoorbeeld een brand, dan vergoedt de bedrijfsschadeverzekering de vaste lasten en eventueel het verschil in winst dat je maakt omdat je bedrijf stil ligt.  
Kosten: vanaf € 500 per jaar. 

Cyberverzekering 

Geen must, maar tegenwoordig wel een pre: de cyberverzekering. Bedrijven zijn kwetsbaar voor cybercrime als virussen, hacks, ransomware, phishing en datalekken. Met een cyberverzekering bescherm je jouw bedrijf voor een cyberincident. De meeste cyberverzekeringen dekken meer dan alleen bedrijfsschade. Denk aan aansprakelijkheid voor schade aan derden: wanneer jij moet betalen voor de schade die bijvoorbeeld een klant of zakenpartner oploopt door jouw cyberincident. En de kosten van juridische hulp die je misschien nodig hebt. 
Kosten: sterk afhankelijk van de aard van je bedrijf (vanaf ongeveer € 400). 

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld