Blog

Een AOV hoeft niet duur te zijn

Je huis op het spel zetten als je arbeidsongeschikt wordt. Dat wil je toch niet? En het hoeft ook niet. Lydia vertelt in haar blog hoe jij dit voorkomt en wél goed aanpakt.

29 juni 2021
2 minuten
Blog Lydia Bos, directeur-bestuurder Zelfstandig Ondernemers

Ruim 40% van de zzp’ers in Nederland heeft niets geregeld voor het geval hij of zij arbeidsongeschikt raakt. En een groot gedeelte van de zelfstandig ondernemers die wel een AOV heeft afgesloten, heeft gekozen voor een lange wachttijd van twee jaar.

De meest genoemde reden om niets te regelen is dat een AOV te duur gevonden wordt en dat daarbij de kosten niet tegen de baten opwegen. Ook het ontbreken van vertrouwen in de verzekeraar speelt een rol.

Lange wachttijd AOV verzekering

De zelfstandig ondernemer die wel een AOV heeft afgesloten kiest vaak voor een wachttijd van twee jaar. Is dat verstandig? Cijfers tonen aan dat 0,16% van de zieke werknemers na twee jaar nog arbeidsongeschikt is. Het overgrote deel van de werknemers is dus na twee jaar weer aan het werk. Het percentage arbeidsongeschiktheid na twee jaar zal bij zelfstandig ondernemers zeker niet hoger zijn dan bij werknemers. Dat betekent dat je als zelfstandig ondernemer met de keuze voor een lange wachttijd wel iets geregeld hebt voor een onwaarschijnlijk scenario, maar niets voor een realistischer scenario.

Waarde eigen huis

Hoe denken de zzp’ers die niets geregeld hebben eventuele arbeidsongeschiktheid dan op te vangen? Naast spaargeld zegt een groot aantal respondenten in het onderzoek van het CBS in 2019 dat de waarde van hun woning het risico afdekt. In dat geval verandert je leven wel heel drastisch mocht je onverhoopt arbeidsongeschikt raken.

Betaalbaar alternatief AOV

Waarom zou je je huis op het spel zetten als je voor een gering bedrag per maand het risico kunt afdekken met de voorziening van Zelfstandig Ondernemers? In ons vangnet leg je een maandelijks laag bedrag in. Mocht je ziek worden dan ontvang je minimaal twee jaar een uitkering. Je kunt ook kiezen voor een uitkeringsduur van vijf jaar. Daarnaast is je inleg geen premie die je kwijt bent, je spaart een groot gedeelte van deze inleg. Zo bouw je dus ook nog een financiële buffer op. Meer weten? Download onze brochure!

Gerelateerd

Blog
21 november 2023
4 min

Het belang van een AOV: Henny werd ziek en kon niet meer werken

In de wereld van het ondernemerschap krijg je veel uitdagingen en onzekerheden voor je kiezen. Maar wat gebeurt er als je wordt getroffen door ziekte en daardoor (tijdelijk) niet meer kunt werken? Het overkwam Henny Venekamp. Maar gelukkig had ze iets geregeld. “Dankzij mijn deelname aan Zelfstandig Ondernemers had ik niet alleen een financieel vangnet, maar ook ondersteuning bij wat ik het liefst wilde: weer aan de slag gaan.”

Blog
8 november 2023
4 min

Goed nieuws voor de jaarafsluiting 2023: wat is er veranderd voor de pensioenopbouw van zzp’ers?

Als zelfstandig ondernemer zijn er altijd al belangrijke zaken die je aan het einde van het jaar moet weten en overwegen met betrekking tot je pensioenopbouw. Nu in juni de Wet toekomst pensioenen (WTP) – met de afspraken uit het Pensioenakkoord – in werking is getreden, raden we het al helemaal aan hier in te (laten) duiken. Zo kun jij je als zzp’er nu bijvoorbeeld vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds en kun je fiscaal aantrekkelijker bijstorten.

Blog
8 augustus 2023
5 minuten

Zzp’ers staan sterk, maar wees voorzichtig

Door de groeiende fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten is de positie van de zzp’er sterker. Bovendien ligt het werk dankzij de historisch krappe arbeidsmarkt en de opkomst van werkplatformen voor het oprapen én kunnen zzp’ers ook nog eens de tarieven omhoog gooien. De rollen zijn dus omgedraaid: werkgevers hebben niet langer de macht. Niet gek dus dat steeds meer mensen voor een zelfstandig bestaan kiezen. Maar wees gewaarschuwd; het is niet alles goud wat er blinkt…

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld