Blog

Een keurslijf past niemand

De Belastingdienst ligt de laatste tijd aardig onder vuur.  Ze doet haar werk niet goed en de menselijke maat is zoek. De dienst wijst naar de politiek. Die bedenkt regelingen die onuitvoerbaar zijn.
Dat dreigt ook weer te gebeuren met de verplichte aov voor zzp’ers waarschuwde de Belastingdienst onlangs. Want er zijn te veel mogelijkheden voor zzp’ers om af te wijken van de standaardregeling of zelfs dispensatie te krijgen. Die maken het onuitvoerbaar. 

25 mei 2021
2 minuten
Blog Charles Verhoef, directeur Zelfstandig Ondernemers: 

Minister Koolmees gaat met die kritiek aan de slag. De invoering van de aov-plicht voor zzp’ers loopt hierdoor vertraging op tot waarschijnlijk 2026, liet hij weten. En hij suggereerde dat het afwijken van de standaardregeling wellicht drastisch moet worden ingeperkt. En daar zit nu net mijn bezwaar. 

De ruim 1 miljoen zzp’ers in Nederland zijn een zeer heterogene groep. Dat zie je ook terug op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Los van de verschillen in risico op arbeidsongeschiktheid kiezen zelfstandigen ook voor verschillende oplossingen om dit risico af te dekken. Een standaardoplossing past hier niet. Hier is maatwerk nodig.

Mijn advies aan Koolmees: stap af van een standaardregeling. Dan heb je ook geen gedoe met uitzonderingen, afwijkingen en dispensaties. Bepaal als overheid aan welke verplichting zelfstandig ondernemers moeten voldoen als het gaat om het afdekken van hun arbeidsongeschiktheidsrisico en laat het aan de zelfstandige hoe en waar hij dat regelt. Moet het voor de zelfstandige uiteraard wel mogelijk worden het te kunnen regelen. Want daar wringt nu al jaren de schoen. Verzekeraars die weigeren je te verzekeren omdat je een zwaar beroep hebt, te oud bent of vanwege jouw medisch verleden. Een overheid die weigert verzekeraars en sommige schenkkringen aan te spreken op hun selectieve gedrag heeft niet het recht zelfstandigen in een keurslijf te stoppen. 

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement