Blog

Nederlanders durven weer vaker te ondernemen!

We durven weer meer te ondernemen. Maar hebben afgelopen jaar ook geleerd dat een back-up plan onmisbaar is. Daarom zocht Lydia uit hoe het zit met de financiële buffer van ondernemers. Ontdek de uitkomsten in haar blog. 

27 juli 2021
2 minuten
Blog Lydia Bos, directeur-bestuurder Zelfstandig Ondernemers

Het afgelopen jaar kwam regelmatig in het nieuws dat de coronacrisis bij veel zzp’ers tot financiële nood heeft geleid. Toch zijn er ook andere geluiden, zeker niet elke zelfstandig ondernemer verkeert in financieel zwaar weer. Zo hebben onder meer zelfstandigen die werken in de ICT en in de zorgsector ten opzichte van 2019 vaker een financiële buffer opgebouwd, die toereikend is voor meer dan drie maanden zonder opdrachten. Zij hebben dus gelukkig wel iets geregeld.

Onderzoek CBS en TNO

Uit de tweejaarlijkse enquête vanuit het CBS en TNO blijkt dat de huidige financiële buffers van zelfstandig ondernemers ongeveer even groot zijn als voor de coronacrisis. Wel zijn de verschillen tussen de beroepsgroepen toegenomen. Zo verwacht één op de drie kappers en taxichauffeurs momenteel minder dan drie maanden rond te kunnen komen wanneer hun inkomen wegvalt. 


Veel nieuwe starters

Naast deze financiële cijfers is het opvallend dat, volgens de KvK, het aantal startende ondernemers in juni 2021 met 9% is gestegen. Deze toename van zelfstandig ondernemers zien we in alle sectoren, maar vooral in de zorgsector.

Nederlanders durven dus weer vaker te ondernemen, maar zijn zich door de coronacrisis wel meer bewust van de noodzaak van een financiële buffer voor tijden dat het tegenzit.

Afdekken ondernemersrisico’s

Die financiële buffer bouw je heel makkelijk op via Zelfstandig Ondernemers. Neem je onze arbeidsongeschiktheidsvoorziening af, dan bouw je voor hetzelfde bedrag gelijk een spaarpotje op. Voor nu en voor later. Zo geregeld en je hebt er geen omkijken meer naar.

Het starten als zelfstandig ondernemer wordt nog laagdrempeliger als je de grootste ondernemersrisico’s hebt afgedekt. Durf jij het ook? ZO geregeld!


Gerelateerd

Blog
21 november 2023
4 min

Het belang van een AOV: Henny werd ziek en kon niet meer werken

In de wereld van het ondernemerschap krijg je veel uitdagingen en onzekerheden voor je kiezen. Maar wat gebeurt er als je wordt getroffen door ziekte en daardoor (tijdelijk) niet meer kunt werken? Het overkwam Henny Venekamp. Maar gelukkig had ze iets geregeld. “Dankzij mijn deelname aan Zelfstandig Ondernemers had ik niet alleen een financieel vangnet, maar ook ondersteuning bij wat ik het liefst wilde: weer aan de slag gaan.”

Blog
8 november 2023
4 min

Goed nieuws voor de jaarafsluiting 2023: wat is er veranderd voor de pensioenopbouw van zzp’ers?

Als zelfstandig ondernemer zijn er altijd al belangrijke zaken die je aan het einde van het jaar moet weten en overwegen met betrekking tot je pensioenopbouw. Nu in juni de Wet toekomst pensioenen (WTP) – met de afspraken uit het Pensioenakkoord – in werking is getreden, raden we het al helemaal aan hier in te (laten) duiken. Zo kun jij je als zzp’er nu bijvoorbeeld vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds en kun je fiscaal aantrekkelijker bijstorten.

Blog
8 augustus 2023
5 minuten

Zzp’ers staan sterk, maar wees voorzichtig

Door de groeiende fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten is de positie van de zzp’er sterker. Bovendien ligt het werk dankzij de historisch krappe arbeidsmarkt en de opkomst van werkplatformen voor het oprapen én kunnen zzp’ers ook nog eens de tarieven omhoog gooien. De rollen zijn dus omgedraaid: werkgevers hebben niet langer de macht. Niet gek dus dat steeds meer mensen voor een zelfstandig bestaan kiezen. Maar wees gewaarschuwd; het is niet alles goud wat er blinkt…

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld