Blog

‘Wat?! Ben je nou nog steeds ziek??’

Dat je als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt is al vervelend genoeg. Dan wil je niet hoeven verdedigen dat je ‘nog steeds’ ziek bent en wil je je niet bezwaard voelen dat je ‘alweer’ een schenking krijgt van de andere deelnemers. Toch is dit precies het gevaar van de kleinschaligheid van een broodfonds.

1 juni 2021
2 minuten
Blog Lydia Bos, directeur-bestuurder Zelfstandig Ondernemers

Onderling vertrouwen

Het broodfonds begon als een idealistisch alternatief voor een dure verzekering. Een beperkt aantal deelnemers schenkt elkaar bij ziekte een bepaald bedrag. Met al die kleine bedragen bij elkaar opgeteld heeft de zieke deelnemer een inkomen. Gebaseerd op onderling vertrouwen. Mocht je ziek worden, dan komt een buddy regelmatig een kopje koffie bij je drinken om te kijken hoe het met je gaat.

Een buddy is geen bedrijfsarts

Maar een buddy is geen bedrijfsarts en kan niet beoordelen of jouw ziekmelding terecht is, kan er niet voor zorgen dat jij de passende zorg geboden krijgt en kan jou niet terug begeleiden naar je werk. Medische diagnoses en onderling vertrouwen zijn twee totaal verschillende zaken.

Crowdsurance

Gelukkig zijn er inmiddels zowel betaalbare alternatieven voor een dure verzekering, alsook betere alternatieven voor een broodfonds in de markt. Er bestaan schenkkringen als SharePeople en het Voorzieningenfonds. Sommige partijen maken daarbij gebruik van een crowdsurance systeem. Dit systeem houdt bij wie er aan de beurt is om te doneren aan een zieke deelnemer. Klinkt leuk, maar hoe weet jij als deelnemer dat iedereen even vaak aan de beurt komt? En hoe houd jij het overzicht van al die kleine donaties die je krijgt als je ziek bent?

Een beter alternatief

Zelfstandig Ondernemers is op zoek gegaan naar een voorzieningenvangnet die alle bovengenoemde bezwaren ondervangt, maar wel de goede elementen bewaart. Een totaaloplossing die betaalbaarheid, zekerheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en gemak combineert. Zo regelt Zelfstandig Ondernemers de inningen, de schenkingen, de onafhankelijke bedrijfsarts en het re-integratietraject.

Ontdek ons slimme voorzieningenvangnet

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement