Blog

Goed nieuws voor de jaarafsluiting 2023: wat is er veranderd voor de pensioenopbouw van zzp’ers?

Als zelfstandig ondernemer zijn er altijd al belangrijke zaken die je aan het einde van het jaar moet weten en overwegen met betrekking tot je pensioenopbouw. Nu in juni de Wet toekomst pensioenen (WTP) – met de afspraken uit het Pensioenakkoord – in werking is getreden, raden we het al helemaal aan hier in te (laten) duiken. Zo kun jij je als zzp’er nu bijvoorbeeld vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds en kun je fiscaal aantrekkelijker bijstorten. 

8 november 2023
4 min
Lydia Bos, directeur-bestuurder Zelfstandig Ondernemers

Hoewel de aangekondigde verplichte AOV voor veel zzp’ers een doorn in het oog is, zijn andere wijzigingen uit de Wet toekomst pensioenen zeker niet nadelig. Je geniet nu als zelfstandig ondernemer veel meer belastingvoordeel en kunt fiscaal aantrekkelijk aan je pensioen bouwen.  

Verruiming Jaarruimte  

Belangrijkste en voordeligste wijziging voor zelfstandig ondernemers is de aanzienlijke vergroting van de fiscale jaarruimte: van 13,3 procent naar liefst 30 procent. Meer dan het dubbele! Bovendien is de maximale jaarruimte ook meer dan verdubbeld; van € 15.317 naar € 34.550. Het inkomen waarover je pensioen mag opbouwen is € 128.810 en inleggen mag nu tot wel vijf jaar na je AOW-leeftijd (voor als je nog niet wilt stoppen). En het mooie is: de nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.  

Wat is jaarruimte? Jaarlijks stelt de overheid een pensioenbedrag vast. Heb jij minder pensioen opgebouwd, dan kun je geld storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Benut je de jaarruimte niet, dan ontstaat er reserveringsruimte voor later. Beide ruimtes vormen samen de fiscale jaarruimte. 

Als zelfstandig ondernemer ben je dus gebaat bij meer jaarruimte, omdat je simpelweg minder andere mogelijkheden hebt, vooral nu de oudedagsreserve is afgeschaft.  

Ook reserveringsruimte omhoog 

Heb je de afgelopen jaren niet al je jaarruimte ingezet voor je pensioen? Dan kun je je pensioengat nu dichten met de opgebouwde reserveringsruimte. De nieuwe pensioenwet vervijfvoudigd de maximale ruimte zelfs; van € 8.065 naar € 38.000. Kers op de taart: volgens de wet gaat deze regeling tot tien jaar terug, in plaats van tot de voormalige zeven jaar.  

Met je jaarruimte (€ 34.550) en je reserveringsruimte (€ 38.000, als je zoveel ruimte hebt) zou je dus, in theorie, dit jaar € 72.550 kunnen inleggen voor je oude dag. 

Welk pensioen moet je doen? 

Pensioenopbouw is een belangrijk onderdeel van je financiële planning. Het is belangrijk hier regelmatig aandacht aan te besteden om ervoor te zorgen dat je als zzp’er van een comfortabele oude dag kunt genieten. Het einde van het jaar is een goed moment om je actuele pensioensituatie eens onder de loep te nemen. Een financieel adviseur kan je adviseren wat in jouw situatie fiscaal gunstig is.  

Binnen het vangnet van Zelfstandig Ondernemers regel je jouw pensioen vanuit het spaargeld dat je al opbouwt door je deelname voor je arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Zonder financiële zorgen, zonder gedoe en mét fiscale voordelen. Met de garantie dat je altijd een inkomen bij ziekte hebt, kun je dus tegelijkertijd geld opzij leggen voor je pensioen. Bekijk hoe jouw persoonlijke vangnet eruit kan zien. 

https://www.zelfstandigondernemers.nl/aanvragen/

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld