Blog

We regelen het zelf wel!

"De echte uitdaging is het structureel versterken van bedrijven en ondernemers". Lees in de column van directeur Charles zijn visie op de gezamenlijke kracht van ondernemers en de weg naar economisch herstel.

8 juni 2021
2 minuten
Blog Charles Verhoef, directeur Zelfstandig Ondernemers: 

Herstelplan

Politici denken driftig na over een herstelplan voor de economie dat ondernemend Nederland uit de misère van de coronacrisis moet trekken. Ik ben benieuwd wat de politiek heeft te bieden aan de visagiste die maandenlang  dicht moest. Niet veel, vrees ik. 

Hoe het herstelplan er exact uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Terecht is er aandacht voor ondernemers die zich diep in de schulden hebben moeten steken. Daar moet een oplossing voor komen. 
Maar bij alle oplossingen die worden geopperd, mis ik aandacht voor het structureel versterken van bedrijven en zelfstandig ondernemers. 

Stimuleer financiële buffer

Ik mis dat stapje extra. Het stapje dat ondernemers stimuleert hun bedrijf te versterken. Het afgelopen coronajaar hoorde ik telkens de klacht dat zelfstandig ondernemers geen buffer hebben, dat ze bij een beetje tegenwind omvallen. Maar ik hoor geen enkele politicus hardop denken over het fiscaal belonen van ondernemers die een buffer aanleggen. Vergeleken bij de steun die KLM krijgt, is dat echt niet zo duur en het 
creëert een structureel sterker bedrijfsleven en daarmee een sterkere economie. 

Ondernemers steunen elkaar

Omdat de politiek het laat afweten, doen ondernemers het maar zelf en nemen zij  initiatieven om elkaar te ondersteunen bij ondernemersrisico’s. Zelfstandig Ondernemers heeft een vangnet opgezet dat vorm geeft aan onderlinge steun bij arbeidsongeschiktheid en – zonder extra kosten - tegelijkertijd de mogelijkheid biedt een financiële buffer op te bouwen. Voor al die ondernemers die niet kunnen wachten tot de politiek het regelt.

Ontdek wat Zelfstandig Ondernemers voor jou kan betekenen. 

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement