Ondernemersvangnet

Voor wie is het ondernemersvangnet van Zelfstandig Ondernemers bedoeld?

Elke zelfstandige ondernemer kan een persoonlijke voorziening met in de basis een arbeidsongeschiktheidsvoorziening treffen bij Zelfstandig Ondernemers. Heb jij personeel in dienst? Dan kun je ook deelnemen, alleen je medewerkers niet. Deze zijn nl verplicht verzekerd via een werknemersverzekering. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor jullie ondernemersvangnet?

Aanmelden gaat bij ons online. Je kunt je aanmelden door hier zelf je totaaloplossing samen te stellen en je gegevens in te vullen.

Is er een maximum aantal deelnemers?

Nee, er is geen maximum aantal deelnemers. Crowdsurance is een grote anonieme schenkkring waar je je online bij kunt aansluiten. Elke zelfstandig ondernemer is welkom. We doen het met elkaar, voor elkaar in het kader van sociaal ondernemerschap.

Zijn jullie een Broodfonds?

Nee, wij zijn geen Broodfonds, wat wij bieden heet crowdsurance. Dit is, net als het Broodfonds, wel gestoeld op het principe van een schenkkring. Ondernemers regelen het bij ons ook met elkaar, voor elkaar. Net als bij het Broodfonds. Het verschil is dat wij een grote, ongelimiteerde, anomieme schenkkring zijn waar elke zelfstandig ondernemer zich online bij kan aansluiten. Waar we ook anders in zijn dan het Broodfonds is de inzet van een onafhankelijke arbo-arts bij een ziekmelding. Daarnaast investeren wij in preventie en re-integratie.

Zijn jullie een verzekeraar?

Nee, wij zijn geen verzekeraar. Wat wij bieden is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Gebaseerd op sociaal ondernemerschap en het principe met elkaar, voor elkaar, regelen ondernemers onderling de financiële opvang van inkomensterugval bij ziekte. Dit betekent dat je bij ons geen premie betaalt, maar een inleg. Vanuit deze inleg worden zieke deelnemers geschonken. Het grootste deel van je inleg blijft echter van jezelf. Je kunt ervoor kiezen daarmee andere ondernemersrisico's af te dekken, of dit op te sparen in je persoonlijke spaarbuffer.

Hoe lang bestaan jullie al?

Wij bestaan sinds eind 2020. Inmiddels hebben we ruim 3000 deelnemende zelfstandig ondernemers. 

Zijn er ook kleine lettertjes?

We hebben een transparant en eerlijk product. De voorwaarden zijn hier terug te lezen in ons reglement. Crowdsurance is relatief nieuw op de markt en anders dan de traditionele AOV verzekeringen. Om onze transparantie en eerlijkheid te bekrachtigen zijn we per maand opzegbaar. Ongeacht de reden van je opzegging. Past ons product toch niet bij je, dan krijg je je opgebouwde spaarsaldo na opzegging teruggestort.

Wat gebeurt er als er niet genoeg geld in de ziekenpot zit?

Ons ondernemersvangnet is gebaseerd op het 'met elkaar, voor elkaar' principe: sociaal ondernemerschap, ondernemers helpen elkaar bij ziekte. We gebruiken het bedrag wat op het AO-tegeltje in je deelnameoverzicht staat om zieke deelnemers te schenken. In dit bedrag zitten ook de administratiekosten (€20,66 ex BTW). Het langdurige gemiddelde laat zien dat we dit geld niet geheel nodig hebben voor schenkingen, maar dat hier gemiddeld 25% van over blijft. Voorbeeld: Je doet mee met een inleg van €150 per maand en hebt gekozen voor een schenking bij ziekte van €2000 voor 2 jaar. Er staat dan €65 op je AO-tegeltje in je deelname. €25 hiervan (€20,66 ex BTW) is administratiekosten. Dit betekent dat we €40 per maand gebruiken voor schenkingen aan zieke deelnemers. In de praktijk zien we dat hier langdurig gemiddeld €25 tot €30 euro van nodig is. Het restant gaat ook in je spaarbuffer. Mochten we structureel toch meer geld nodig hebben dan de genoemde €40 dan melden wij de deelnemers eerst dat ze in de betreffende maand minder geld overhouden om te sparen, danwel om over te maken naar hun pensioenspaarrekening. Mocht structureel blijken dat er meer geld nodig is dan kunnen we de inleg (tijdelijk) verhogen.

Moet ik alle diensten uit het ondernemersvangnet afnemen?

Nee, het hart van onze totaaloplossing is de arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Het risico ziek te worden dek je wel altijd af. Het staat je vrij het overige deel van je inleg te besteden aan het afdekken van andere ondernemersrisico's

Waarom werken jullie met een vaste inleg?

Met een vaste inleg weet je altijd waar je aan toe bent. Geen maandelijks fluctuerende bedragen. Het gedeelte van je inleg dat je niet gebruikt om te schenken aan zieke deelnemers gaat automatisch in je persoonlijke spaarbuffer.

Kan ik er ook voor kiezen niet te sparen?

Ja, als je niet wil sparen kunnen we automatisch elke maand je saldo naar je eigen rekening terugboeken. Er moet wel minimaal twee maanden inleg als buffer achterblijven.

Wat zijn de kosten van het ondernemersvangnet?

Vanuit je gekozen maandelijkse inleg worden de administratiekosten verrekend. Deze bedragen € 20,66 excl. btw en zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervan betalen wij de financiële administratie, die ervoor zorgt dat het juiste deel van jouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook betalen wij hier de inzet van de onafhankelijke arbodienst van.
Daarnaast betaal je eenmalig €125 excl. btw inschrijfgeld. Deze kosten zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Zijn de kosten voor mijn ondernemersvangnet aftrekbaar?

In je gekozen maandelijkse inleg zijn de administratiekosten verrekend. Deze € 20,66 excl. btw zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervan betalen wij de financiële administratie die ervoor zorgt dat het juiste deel van jouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook betalen wij hier de inzet van de onafhankelijke arbodienst van.
Daarnaast betaal je eenmalig €125 excl. btw inschrijfgeld. Deze kosten zijn ook fiscaal aftrekbaar. De inleg van je vangnet is niet aftrekbaar, omdat je op persoonlijke titel inschrijft. Daarentegen hoef je dus ook geen belasting te betalen over je eventuele ontvangen schenkingen. Dit bedrag maken we netto aan je over.

Hoe verwerk ik de kosten van jullie totaaloplossing in mijn belastingaangifte?

De kosten die zakelijk fiscaal aftrekbaar zijn betreffen de administratiekosten en het inschrijfgeld. Hiervan ontvang je maandelijks een factuur voor je boekhouding (deze hoef je niet nogmaals te betalen, omdat deze al vanuit je vaste inleg worden betaald). Het overzicht van je pensioenopbouw krijg je van Brand New Day. Dit is een bancaire lijfrente en is op te voeren in box 1. Van je spaarsaldo krijg je jaarlijks een jaaropgave (vermogen in box 3). Het AO-gedeelte is een prive voorziening, gebaseerd op netto schenkingen. Dit zijn geen zakelijke kosten. Over ontvangen schenkingen hoef je ook geen schenkbelasting te betalen, omdat het totaalbedrag bestaat uit vele kleine schenkingen van vele andere ondernemers.

Waarom ontvang ik alleen een factuur van de administratiekosten?

De administratiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, daarom ontvang je hier maandelijks een factuur van. Ook is de BTW te verrekenen. Deze kosten worden betaald vanuit je inleg, dus deze factuur hoef je niet te voldoen. Je krijgt geen factuur van de inleg voor de AO voorziening, omdat dit een netto privevoorziening is. De schenking die je ontvangt is ook netto. Dit zijn dus geen zakelijke kosten.

Kan ik altijd aan het geld in mijn financiële buffer komen?

Geen probleem. Jouw saldo kun je altijd direct opnemen. Een simpel verzoekje door middel van een mailtje aan administratie@zelfstandigondernemers.nl  om het geld aan je terug te storten, volstaat al.

Mag ik tussentijds geld van de rekening afhalen?

Je kunt altijd je financiële buffer (geheel of gedeeltelijk) uit laten betalen. Enige voorwaarde is dat er minimaal 2 maanden inleg in je buffer moet blijven staan. Dit verzoek om uitbetaling kan worden ingediend per mail: administratie@zelfstandigondernemers.nl.

Hoe veilig is mijn geld?

Wij storten de inleg van elke deelnemer aan Zelfstandig Ondernemers op een aparte zakelijke beheerrekening. Deze derdengelden rekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden Voorzieningen Vangnet. Hierop wordt jouw inleg beheerd en de mutaties verzorgd. Je saldo en je mutaties zijn 24/7 in te zien op het Ondernemersportaal. Deze zakelijke beheerrekening valt onder de Stichting en niet onder Zelfstandig Ondernemers BV.

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandig Ondernemers failliet gaat?

Nee, doordat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat van de Stichting Derdengelden Voorzieningen Vangnet, blijft jouw geld buiten een eventueel faillissement van Zelfstandig Ondernemers.

Zijn er geen bijkomende kosten?

Het voorzieningenvangnet van Zelfstandig Ondernemers regel je bij ons voor een vast bedrag per maand. Welk bedrag dat is kies je zelf. Naast dit bedrag zijn er geen bijkomende kosten. Je betaalt naast je vaste inleg dus geen extra administratiekosten en je betaalt geen kosten om een bankrekening te openen. Bij ons heb je geen extra bankrekening nodig, wij regelen alles voor je met onze derdengeldenrekening.

Wanneer schrijven jullie de inleg af?

De inleg wordt maandelijks rond de 25ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarop de inleg betrekking heeft, afgeschreven.

Wanneer betaal ik de inschrijfkosten?

De inschrijfkosten worden direct bij aanmelding via iDEAL voldaan.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

Begin maart krijg je jouw jaaroverzicht per mail toegestuurd.

Wat zie ik op het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht geeft je inzage in jouw saldo op je ondernemersvangnet rekening. Dit saldo telt namelijk mee voor de vermogensrendementsheffing en dit kan jij of jouw boekhouder gebruiken bij de belastingaangifte. Daarbij geeft het jaaroverzicht ook aan voor welk bedrag jij aan schenkingen hebt verstrekt en ontvangen.

Heb ik een KVK nummer nodig om me bij jullie aan te sluiten?

Je hoeft bij ons je KVK nummer niet achter te laten. Voorwaarde is wel dat je inkomen genereert uit je zelfstandig ondernemerschap en dat je niet financieel beter wordt van je ziekmelding. Zo nodig voeren wij een controle uit bij de KVK als jij ziek bent.

Ik woon in het buitenland, maar werk in Nederland. Kan ik meedoen?

Zeker! Ook als je in het buitenland woont, maar in Nederland werkt kun je meedoen met ons ondernemersvangnet. Je hebt wel een bankrekening in Nederland nodig.

Maken jullie onderscheid tussen beroepsgroepen?

Nee, we maken geen onderscheid tussen beroepsgroepen. 

Vanaf wanneer kan ik meedoen?

Als je je voor de 23ste van de maand aanmeldt, kun je meedoen vanaf de 1e van de volgende maand. Je kunt er ook voor kiezen je deelname later in te laten gaan.

Wanneer kan ik opzeggen?

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit is anders als je in de 12 maanden voorafgaande aan de opzegging een schenking hebt ontvangen. In dat geval is de opzegtermijn gelijk aan het aantal maanden dat je over de voorafgaande 12 maanden een schenking hebt ontvangen. Je deelname stopt automatisch zodra je de pensioengerechtige leeftijd hebt bereikt.

Arbeidsongeschiktheid

Is de hoogte van de maandelijkse schenkingen altijd gelijk?

De genoemde maandelijkse bedragen zijn indicatief en kunnen fluctueren aan de hand van het actuele ziektepercentage. Indien het ziektepercentage in enige maand minder dan 2% bedraagt is er minder dan de bovengenoemde bedragen nodig om te schenken aan zieke deelnemers. In dat geval wordt van bovengenoemde bedragen een deel aan het saldo van de deelnemers toegevoegd. Indien het ziektepercentage in enige maand hoger is dan 2% wordt het meerdere bedrag dat nodig is om te schenken uit het saldo van de deelnemers gehaald.

Hoe hoog is jullie ziekteverzuim?

Ons ziekteverzuim is op dit moment 1,2%. We zetten actief preventie en re-integratietrajecten in om dit zo laag mogelijk te houden.

Wat is het verschil tussen een AOV verzekering en dit AO-vangnet?

Bij een verzekering betaal je premie. Dat geld ben je kwijt of je nu arbeidsongeschikt wordt of niet. Bij onze voorziening betaal je een inleg. Slechts een gedeelte daarvan is bedoeld voor schenkingen aan zieke deelnemers. De rest van jouw inleg is en blijft van jou. En jij bepaalt wat je met dit geld doet. Wil je sparen? Zet je het weg op een pensioenrekening? Regel je er een ongevallenverzekering mee? Stel je eigen vangnet samen, zoals jij dat wilt!

Word ik altijd geaccepteerd?

Je wordt geaccepteerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
* Je bent zelfstandig ondernemer * Je bent op het moment dat jouw deelname start, in staat jouw beroep/ werkzaamheden voor 100% van de gebruikelijke tijd uit te voeren * Je genereert inkomen uit je eigen onderneming

Zijn bepaalde ziektebeelden uitgesloten?

Nee, wij hebben geen ziektebeelden uitgesloten. Je kunt je alleen niet ziekmelden voor een ziekte die je al voor de start van de deelname had, of waarvan was te verwachten dat je daarop uit zou vallen.

Mag mijn partner ook meedoen?

Jazeker, als jouw partner aan de acceptatievoorwaarden voldoet.

Mag ik meedoen als ik al ziek ben?

Nee, bij de start van je deelname dien je voor 100% je beroep/werkzaamheden uit te kunnen oefenen. Als je uitvalt door een aandoening die je bij de start van je deelname al had, dan krijg je voor deze aandoening geen schenking. Bijvoorbeeld: je hebt een slechte knie, en je wordt binnenkort geopereerd. Het is sowieso raadzaam om in dit soort gevallen even contact met ons op te nemen om te overleggen.

Wanneer mag ik niet meedoen?

Je kan niet deelnemen bij Zelfstandig Ondernemers als je voor minder dan 100% van de gebruikelijke tijd in staat bent jouw beroep/werkzaamheden uit te voeren en/of als je geen inkomen genereert uit je eigen onderneming. Verder zijn alle beroepsgroepen welkom.

Kan ik deelnemen als ik deels in loondienst en deels als zelfstandige werk?

Ja, zeker! Als je deels zelfstandige bent, kun je bijv. starten met een inleg van €75 en een uitkeringsbedrag van €1.000 p/mnd. Zodra je meer als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, kun je dit altijd verhogen. Je kunt je vangnet ieder moment aanpassen aan jouw situatie.

Moet ik na 2 jaar mijn deelname bij Zelfstandig Ondernemers weer verlengen?

Nee! Als je deelnemer wordt, kun je kiezen tussen varianten met verschillende schenkingshoogten die allen 2 jaar schenkingsduur hebben, inclusief wachttijd van 2 maanden. Dit betekent bij ziekte een schenking die 2 jaar duurt (minus de 2 maanden wachttijd). Per ziektebeeld! Word je opnieuw arbeidsongeschikt, krijg je weer 2 jaar een maandelijkse schenking. Jouw deelname kan zo lang duren als je wilt. Die keuze is aan jou.

Moet ik een eigen rekening openen?

Nee! Dus geen extra kosten. Je machtigt Zelfstandig Ondernemers om geld te incasseren van jouw rekening naar onze zakelijke beheerrekening. 

Ben ik bij jullie ook gedekt tegen het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid?

Nee, wij bieden een voorziening voor het financieel opvangen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met een duur van 2 jaar.

Kan ik jullie voorziening gebruiken ter overbrugging van de wachttijd bij een verzekeraar?

Zeker! Je kunt ervoor kiezen een AOV verzekering af te sluiten met een wachttijd van 2 jaar. Je kunt onze oplossing dan inzetten in de wachttijd van de verzekeraar.

Wanneer ontvang ik een schenking?

Nadat je je hebt ziek gemeld (doe dit direct vanaf je eerste ziektedag, want dan begint de wachttijd te tellen) is er een wachttijd van 2 maanden. Daarna ontvang je maandelijks de schenking van de andere deelnemers als één totaalbedrag op de opgegeven rekening. De schenking wordt in de laatste week van de eerstvolgende kalendermaand gedaan.

Van wie ontvang ik de schenking?

Je ontvangt de schenking van alle aangesloten deelnemers. Zelfstandig Ondernemers betaalt dat als één totaalbedrag aan je uit.

Krijg ik na de wachttijd een volle maand schenking?

Je ontvangt de eerste schenking 'naar rato'. We leggen dat uit met twee rekenvoorbeelden:                                                                                                                                                                                   Rekenvoorbeeld 1:
Je meldt je ziek op 5 januari, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 5 maart. Dit betekent dus dat je in maart niet een volle maand schenking krijgt (want dat zou vanaf 1 maart zijn). Hoeveel krijg je dan wel geschonken?
Stel, je krijgt een schenkingsbedrag van € 2.000. De schenking gaat vanaf 5 maart in. Dus over de eerste 4 dagen van maart krijg je geen schenking.  Maart heeft 31 dagen. 31 - 4 = 27 dagen. Je krijgt eind maart 27/31x2000 = € 1.741,94 Ben je nog steeds ziek gedurende de hele maand april? Dan krijgt je over april € 2.000.                                                                                                                                                                                                  Rekenvoorbeeld 2:
Je meldt je ziek op 20 januari, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 20 maart. Dit betekent dus dat je in maart niet een volle maand schenking krijgt (want dat zou vanaf 1 maart zijn). Hoeveel krijg je dan wel geschonken?
Stel, je krijgt een schenkingsbedrag van € 2.000 . Je schenking gaat in vanaf 20 maart. Dus over de eerste 19 dagen krijg je geen schenking. Maart heeft 31 dagen. 31 - 19 = 12 dagen. Je krijgt eind maart 12/31x2000 =€ 774,19 Ben je nog steeds ziek gedurende de gehele maand april? Dan krijgt je € 2.000.

Moet ik bij jullie, zoals bij sommige andere aanbieders, zelf schenkingen overmaken?

Bij sommige andere aanbieders moet je zelf een bedrag overmaken aan een zieke deelnemer. Bij ons hoeft dat niet. Zelfstandig Ondernemers regelt de inningen en regelt de schenkingen aan zieke deelnemers. Ook verzorgen wij maandelijks de overboeking naar je pensioenspaarrekening, als je daarvoor gekozen hebt. Geen gedoe dus, zodat jij zorgeloos kunt ondernemen.

Moet ik zelf maandelijks doneren aan zieke deelnemers?

Nee, dit wordt allemaal door Zelfstandig Ondernemers geregeld. Je hoeft dus zelf geen donaties te doen. De inningen en schenkingen regelen wij via onze Zakelijike Beheerrekening.

Hoe zit het met de uitbetaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

Schenkingen vinden plaats bij een arbeidsongeschiktheid van 20% of meer. De onafhankelijke Arbo-dienst stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Je krijgt je gekozen schenking op basis van dit vastgestelde percentage. Dit ligt dus tussen de 20% en 100% in.

Wanneer meld ik me ziek?

Je meldt je gelijk ziek op de eerste dag dat je ziek bent en niet kunt werken. Dan gaat ook je wachttijd van 2 maanden in. 

Hoe meld ik me ziek?

Je meldt je ziek met het daarvoor bestemde formulier.

Kan ik mij met terugwerkende kracht ziek melden?

Nee, je kunt je niet met terugwerkende kracht ziek melden. De enige uitzondering hierop is dat je door dringende omstandigheden, bijvoorbeeld een acute ziekenhuisopname, niet eerder contact op hebt kunnen nemen. In dat geval kunnen we je ziekmelding met maximaal 5 dagen vervroegen.  De reden dat we dit strict handhaven is dat wij hierin de belangen van alle deelnemers behartigen door de processen transparant te houden. Meld je daarom dus op de eerste ziektedag (de dag dat je niet meer kunt werken) ziek.

Wat gebeurt er als ik me heb ziekgemeld?

Dit proces staat hier beschreven. 

Vergoeden jullie ook bij zwangerschap?

Nee, zwangerschap is geen ziekte. Als je zwanger bent kun je aanspraak maken op de ZEZ-regeling van het UWV. De uitkering voor je zwangerschapsverlof kun je aanvragen via het UWV.  Ook zwangerschapsgerelateerde uitval valt niet onder het recht op een schenking. Je kunt anderszins -niet gerelateerd aan je zwangerschap- ziek worden tijdens je zwangerschap. Daar kun je je uiteraard wel ziek voor melden en dat geeft wel recht op een schenking.

Wat gebeurt er als ik ziek word voor de ingangsdatum van mijn ondernemersvangnet?

Dan ontvang je geen schenking voor dit ziektegeval.

Wat gebeurt er als er ooit een verplichte AOV voor zelfstandigen komt?

Het is nog niet duidelijk hoe deze verplichting eruit gaat zien en vanaf wanneer deze ingaat. De geluiden zijn nu dat dit niet eerder dan 2027 zal zijn. De verwachting is dat de verplichte AOV er alleen komt voor blijvende arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar) en alleen voor een basisbedrag niet veel hoger dan het bijstandsniveau. De eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid dien je dus waarschijnlijk zelf op te vangen. Dit kun je bij ons regelen.

Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?

Als je binnen 3 maanden na je herstel weer arbeidsongeschikt wordt vanwege dezelfde oorzaak, dan wordt dit niet gezien als een nieuwe ziekmelding. Er is dan geen wachttijd meer. De perioden van arbeidsongeschiktheid worden bij elkaar opgeteld.

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

Dan wordt aan deze deelnemer maandelijks een schenking gedaan. Iedere deelnemer betaalt in feite een stukje van deze schenking. Als deelnemer krijg je toegang tot je eigen omgeving: het Ondernemersportaal (mijnondernemersvangnet.nl) . Hier vind je een overzicht van je inleg, schenkingen en spaarbedrag.

Hoe meld ik mij weer beter?

Beter melden doe je via het daarvoor bestemd formulier op onze website. Dit geldt ook als je weer gedeeltelijk aan het werk kunt.

Wat als ik het niet eens ben met de bevindingen van de bedrijfsarts?

Als je het niet eens bent met de bevindingen van de bedrijfsarts dan kun je een second opinion overleggen. Deze dien je zelf bij een andere onafhankelijke BIG geregistreerde arts te regelen en te betalen.

Moet ik belasting betalen over de maandelijkse schenking?

Nee, omdat het schenkingen zijn hoef je er geen belasting over te betalen.

Hoe zit het met schenkingsbelasting?

Voor schenkingen boven € 2.658 (situatie 2024) moet de ontvanger schenkingsbelasting betalen. Het gaat hier om een totaalbedrag dat je van 1 persoon in 1 jaar mag ontvangen. Bij Zelfstandig Ondernemers ontvang je afhankelijk van je gekozen vangnet€ 1.000, € 2.000, € 3.000, € 4.000 of € 5.000 per maand, maar dat is opgedeeld in kleine stukjes van alle deelnemers. Dus niet slechts van 1 persoon. Daardoor blijf je ruimschoots onder het belastingvrije schenkingsbedrag.

Ik heb het afgelopen jaar schenkingen ontvangen. Wat moet ik nu opgeven bij de belastingaangifte?

Over jouw ontvangen schenkingen hoef jij niets op te geven bij jouw belastingaangifte.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, over deze schenkingen hoef je geen belasting te betalen.

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee, dat kan niet.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan. Dit gaat dan in per de eerste van de volgende maand. Je moet dat wel uiterlijk voor de 23e van de maand ervoor aanvragen. Wijzigen van het schenkingsniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en schenkingen ontvangt.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Aanpassen van het schenkingsniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en een schenking ontvangt.

Waar kan ik het reglement van het AO-vangnet van Zelfstandig Ondernemers inzien?

Je kunt het reglement hier downloaden.

Hoe kan ik opzeggen?

Door een e-mail te sturen naar administratie@zelfstandigondernemers.nl

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je deelname aan het ondernemersvangnet van Zelfstandig Ondernemers is beëindigd, dan krijg je na verrekening van verplichtingen het resterende saldo na twee maanden op je rekening overgeboekt.

Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

Dat is een verzekering die uitkeert wanneer jij een ongeval krijgt waar je blijvend letsel aan overhoudt. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jou of je nabestaanden als jij blijvend invalide wordt of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?

Een ongeval heeft grote financiële gevolgen. Want als je niet meer kunt werken, lopen je vaste lasten toch door. Onze ongevallenverzekering biedt jou en je eventuele nabestaanden financiële zekerheid als jou tijdens je werk of in een privé situatie iets overkomt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering via Zelfstandig Ondernemers afsluiten?

Onze ongevallenverzekering is zeer betaalbaar, keert netto bedragen uit, sluit niemand uit en kent heldere voorwaarden. Je kunt je ongevallenverzekering bij Zelfstandig Ondernemers betalen vanuit je inleg.

Bij wie is de ongevallenverzekering ondergebracht?

Onze ongevallenverzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea, maar wij zijn jouw vertrouwde contactpersoon. Via ons geniet je van de collectiviteitskorting.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, deze verzekering is niet verplicht. 

Wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsvoorziening?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte. Een ongevallenverzekering keert uit als je blijvend arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval. In het vangnet van Zelfstandig Ondernemers kun je beide risico’s met 1 inleg afdekken.

Kan ik mijn partner meeverzekeren in de polis?

Nee, dat kan niet. Een ongevallenverzekering is een persoonlijke verzekering. Een partner die ook zelfstandig ondernemer is kan via ons wel een eigen ongevallenverzekering afsluiten.

Word ik altijd geaccepteerd bij deze ongevallenverzekering?

Je wordt altijd geaccepteerd, zolang je niet 100% arbeidsongeschikt bent. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

Wat zijn de kosten van de ongevallenverzekering?

Je kunt kiezen uit 2 varianten. Je betaalt € 10 per maand en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval. Je betaalt € 20 per maand en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval.

Zijn de kosten van de ongevallenverzekering aftrekbaar?

De kosten en de uitkering zijn beiden netto. De kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting en over de uitkering hoef je geen belasting te betalen.

Is de uitkering van de ongevallenverzekering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto). Het uitkeringsbedrag is netto omdat je zelf als zelfstandig ondernemer de premie betaalt en dus geen inkomstenbelasting over de uitkering hoeft te betalen.  De uitkering is naar rato. Je krijgt een gedeeltelijke uitkering als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

Aan wie betaal ik de premie voor mijn ongevallenverzekering?

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering via het ondernemersvangnet aan Zelfstandig Ondernemers. Wij zijn ook jouw contactpersoon.

Ontvang ik een factuur voor de premie?

Maandelijks ontvang je van ons een factuur. De kosten worden vanuit je inleg betaald. Je hoeft de maandelijkse factuur dus niet te betalen. Deze is alleen bedoeld als bewijs dat je deze dienst bij ons afneemt.

Waarom is de ongevallen verzekering bij Zelfstandig Ondernemers zo scherp geprijsd? Wat zijn de kleine lettertjes?

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandig Ondernemers heeft voor haar vangnet een collectiviteitskorting bedongen. Hierdoor kunnen we de ongevallenverzekering exclusief aanbieden voor een hele gunstige prijs.

Waar vind ik de polisvoorwaarden van deze verzekering?

De polisvoorwaarden en de algemene voorwaarden vind je hier: Algemene voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Van toepassing zijn de rubrieken 1, 2, 3 en 4. Rubriek 5 en 6 zijn niet van toepassing op onze  verzekering.

Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandig Ondernemers?

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (inclusief de heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering eenmalig een bedrag naar rato uit aan jou (of je nabestaanden) indien je als gevolg van een ongeval blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid of invalide wordt of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt.

Wat gebeurt er als ik mijn ongeval heb gemeld?

Dan geven wij dit door aan Centraal Beheer Achmea. Die nemen verder contact met je op voor de afhandeling.

Wat is de looptijd van de ongevallenverzekering?

De ongevallenverzekering heeft een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe kan ik mijn ongevallenverzekering beëindigen?

De ongevallenverzekering is maandelijks opzegbaar. Opzeggen kan schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.

Schadeverzekeringen

Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering belangrijk?

Omdat het kan gaan om claims die je niet zelf kunt dragen. Als je als ondernemer bijvoorbeeld een schade veroorzaakt van 50.000 euro, kun je dit waarschijnlijk niet zelf betalen. Dit kan dus het einde van jouw onderneming betekenen én je nog heel wat koppijn bezorgen.  Ook zullen veel opdrachtgevers pas met je willen samenwerken als je jouw verzekeringsbewijs kunt laten. Je mag ook pas een kantoorpand huren als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Zijn zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen verplicht?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om deze verzekeringen te hebben. Wel erg verstandig. Bovendien stellen opdrachtgevers het vaak wel als eis voordat ze met je in zee gaan.

Hoe lang duurt het om de zakelijke verzekering af te sluiten?

Je kunt al binnen 2 minuten je polisblad in je inbox terugvinden. Het record staat op 100 seconden! 

Pensioen

Wat is het risico op deze pensioenspaarrekening?

De rente op deze rekening is variabel en kan dus omhoog, maar ook omlaag. De rente op de pensioenrekening-sparen is circa 0,30%. Daarentegen ontvang je over jouw inleg op de Zakelijke Beheerrekening van jouw vangnet helemaal geen rente. 

Wat is het belastingvoordeel van geld storten op een pensioenspaarrekening?

De jaarlijkse inleg is aftrekbaar van het belastbaar inkomen, afhankelijk van je jaarruimte. Onze pensioenpartner Brand New Day kan je hierover informeren.

Ik heb nu geld nodig, kan ik het geld van deze rekening gebruiken?

Nee, de pensioenspaarpot is pas vanaf je AOW leeftijd beschikbaar. Eerder kun je dus geen geld opnemen. De uitkering heeft een looptijd van minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Over deze uitkering betaal je wel weer inkomstenbelasting. Maar een heel stuk minder dan je nu doet. Er is een uitzondering op de regel, vanuit de overheid gesteld: je kunt je lijfrentekapitaal (geld op je pensioenrekening bij Brand New Day) optioneel gebruiken als vervangend inkomen als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Voorwaarden hieraan is dat je al 6 maanden voor minimaal 80% afgekeurd moet zijn en met een vooruitzicht van nog minimaal 12 maanden.


Wordt mijn geld belegd?

Nee, het geld staat tot je AOW-leeftijd vast op de spaarrekening en daarover ontvang je (variabele) rente. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 0,30%. Wil je je geld beleggen, dan komen daar meer risico’s bij kijken. Brand New Day vertelt je graag meer over de mogelijkheden. Als deelnemer aan Zelfstandig Ondernemers kun je gratis de overstap maken naar een beleggingsrekening.

Mag ik onbeperkt geld storten op deze rekening?

Er zit wel een aantal spelregels aan het belastingvoordeel. Zo zit er een maximum aan het bedrag dat je per jaar mag storten. Dit maximum heet de jaarruimte en is per persoon verschillend. Je accountant kan je hier meer over vertellen of reken jouw jaarruimte hier uit.

Wat is het verschil tussen een pensioenspaar- en beleggingsrekening?

Wil je meer weten over de verschillen tussen pensioensparen en pensioenbeleggen, neem dan contact op met Brand New Day.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald als ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt?

Vanaf je AOW leeftijd kan je de pensioenpot laten uitkeren via een lijfrente-uitkering. Deze keert minimaal 5 en maximaal 30 jaar aan je uit. De exacte periode bepaal jezelf. Over deze uitkering betaal je inkomstenbelasting. Maar omdat je AOW gerechtigd bent, is deze inkomstenbelasting een stuk lager dan nu.

Moet ik op vaste termijnen geld op de rekening storten?

Nee, je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag dus ook.

Mag ik per direct stoppen met storten?

Je kunt altijd via MijnBND je inleg stopzetten. Je bent nooit verplicht om in te leggen.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Als je onverhoopt overlijdt, krijgen je erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op je rekening staat. 

Kan ik de inleg niet beter zakelijk betalen?

Zakelijk betalen voor je privé pensioen, je voelt hem misschien al een beetje aankomen, dat mag niet! Een lijfrente (particulier pensioen) mag niet worden betaald vanuit zakelijk vermogen en is dus ook geen aftrekpost voor je onderneming. Dit betaal je allemaal uit je eigen netto onttrekkingen of salaris.

Kan ik mijn elders opgebouwde pensioen bij Brand New Day onderbrengen?

Het is mogelijk om een bestaand pensioen over te zetten naar Brand New Day. Neem hiervoor contact met hen op.

Vanaf wanneer wordt het door mij gekozen pensioenbedrag doorgestort naar mijn pensioenrekening bij Brand New Day?

Nadat je het machtigingsproces hebt doorlopen en Brand New Day ons jouw pensioenrekeningnummer heeft doorgegeven, wordt automatisch het door jou gekozen bedrag na 56 dagen maandelijiks doorgestort. De reden dat hier 56 dagen tussen zit heeft te maken met de wettelijke storneringstermijn bij automatische incasso. Op het moment dat het bedrag op je pensioenspaarrekening staat is dit niet meer storneerbaar.

Is mijn pensioeninleg fiscaal aftrekbaar?

De inleg die je doet op de pensioenrekening is inderdaad fiscaal aftrekbaar, mits deze binnen je jaarruimte valt. Deze jaarruimte is het maximale bedrag dat je per jaar kan storten op je pensioenrekening. Er is geen minimum- of verplicht bedrag. De jaarruimte is gemakkelijk te berekenen op de website van Brand New Day. Je kunt natuurlijk ook een belafspraak maken met Brand New Day om deze jaarruimte samen te berekenen.  

Waar geef ik mijn opgebouwde pensioen op (box?)

Het pensioenproduct bij Brand New Day valt binnen box-1 van het Nederlandse belastingstelsel. De gestorte bedragen kun je in mindering brengen op het belastbare inkomen. Doordat het product in box-1 valt, wordt het opgebouwde vermogen buiten beschouwing gelaten van box-3. Je hoeft er dus geen vermogensbelasting over te betalen.

Is de pensioenuitkering bruto of netto?

Tot aan je AOW-leeftijd heb je het belastingvoordeel waarbij het gestorte bedrag als aftrekpost kan worden aangegeven op je belastingaangifte. Na het bereiken van je AOW-leeftijd worden de uitkeringen wel belast. Het gemiddelde belastingtarief na het bereiken van de AOW-leeftijd is lager dan voor de AOW-leeftijd.

Sparen

Wat is het risico van geld sparen in het vangnet van Zelfstandig Ondernemers?

Als deelnemer aan het vangnet van Zelfstandig Ondernemers storten we jouw inleg op een zakelijke beheerrekening. Wij beheren jouw inleg en verzorgen de mutaties. Aangezien slechts een deel van jouw mutaties nodig is voor zieke deelnemers heb je na verloop van tijd een flink bedrag opgebouwd. Dat geld is van jou. En staat veilig op deze zakelijke beheerrekening!

Wat is het voordeel om bij jullie te sparen?

Je spaart bij ons op de zakelijke beheerrekening. Hier zitten geen rentevoordelen aan. Op dit moment ontvang je geen rente over dit spaartegoed. Het is een externe spaarbuffer, waarvoor dezelfde belastingregels (box 3) gelden als je gewone spaarrekening. Het voordeel van het sparen via onze totaaloplossing is dat je ongemerkt een buffertje voor tegenvallers opbouwt. Ook kun je het buffertje aanwenden om je wachttijd bij ziekte te overbruggen.

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandig Ondernemers failliet gaat?

Nee, omdat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat van de Stichting Derdengelden Voorzieningen Vangnet. Dit geld blijft buiten een eventueel faillissement van Zelfstandig Ondernemers. 

Kan ik altijd aan mijn geld komen?

Je kunt te allen tijden een verzoek doen om geld op te nemen uit je spaarsaldo. Een mail naar administratie@zelfstandigondernemers.nl om het gespaarde geld aan je terug te storten volstaat. Er dient 2 maanden inleg achter te blijven, omdat dit de storneringstermijn van een automatische incasso is.

Crowdsurance

Wat is crowdsurance?

Bij crowdsurance regelen zelfstandig ondernemers het afdekken van het risico op arbeidsongeschiktheid met elkaar en voor elkaar. Op basis van solidariteit vormen ondernemers één groot vangnet. Ondernemers voorzien elkaar onderling van een schenking bij arbeidsongeschiktheid. Dit is een schenkkring: een groep ondernemers die afspreekt dat ze elkaar geld schenken als één van hen ziek wordt. Je betaalt geen premie, zoals bij een AOV, maar je schenkt als iemand arbeidsongeschikt wordt uit je maandelijkse inleg. En jij ontvangt schenkingen wanneer jou iets overkomt.

Wat is het verschil tussen crowdsurance en een AOV verzekering?

Bij een AOV verzekering betaal je maandelijks premie. De verzekeraar neemt hiermee het risico op jouw arbeidsongeschiktheid over en betaalt jou als je ziek bent. Bij crowdsurance regelen ondernemers het met elkaar. Zij betalen een zieke deelnemer een schenking bij ziekte. 

Wat is het verschil tussen crowdsurance en het Broodfonds?

Het Broodfonds is ook een schenkkring, echter met een beperkt aantal deelenemers. Veelal is het aantal deelnemers gemaximeerd op 50 personen. Crowdsurance is een grote schenkkring, waar geen maximum aan het aantal deelnemers zit.

Preventie

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van jullie preventiediensten?

Elke deelnemer kan gebruik maken van onze preventiediensten. Ook als je niet ziek bent. Want voorkomen dat je uitvalt is beter dan genezen.

Wie betaalt de inzet van preventieve diensten?

Zelfstandig Ondernemers betaalt de inzet van preventieve diensten. als deelnemer kun je hier gratis gebruik van maken.

Re-integratie

Hoe wordt de onafhankelijke arbo-arts ingezet?

Op het moment dat je je ziekmeldt bij Zelfstandig Ondernemers word je aangemeld bij onze onafhankelijke arbodienst. Zij nodigen je in je wachttijd uit voor een consult op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts stelt je ziekmelding vast, alsmede het arbeidsongeschiktheidspercentage, kijkt wat je nodig hebt om te herstellen en geeft een prognose en vervolgstappen af.

Wat staat er in de spreekuurverslagen van de bedrijfsarts?

De spreekuurverslagen melden geen medische informatie. Op grond van de AVG wordt enkel de prognose tot herstel afgegeven. Daarnaast geeft de bedrijfsarts aan of de ziekmelding terecht is. 

Waarom moet ik mijn medisch dossier meenemen naar de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft de medische infomatie over het ziektebeeld waarmee je je hebt ziekgemeld nodig om te beoordelen dat je ziekmelding niet te verwachten was voordat je je aanmeldde als deelnemer.

Moet ik meewerken aan re-integratie als ik ziek ben?

Ja, wij verwachten dat je meewerkt aan re-integratie op het moment dat je ziek bent. Als vastgesteld is dat je nooit meer terug kunt keren naar je eigen werk, kijken we samen met jou of je kunt re-integreren naar ander passend werk. Uiteraard zijn jouw eigen wensen en interesses hierbij het uitgangspunt. Een arbeidsdeskundige kijkt samen met jou wat jij wil en wat jij kan. 

Het ondernemersportaal

Wat is het ondernemersportaal?

Als je deelnemer wordt van Zelfstandig Ondernemers krijg je een inlog in ons ondernemersportaal. Hier kun je 24/7 zien wat jouw saldo is, hoeveel je geschonken hebt, hoe je deelname eruit ziet en welke gegevens bij ons geregistreerd staan.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat nu?

Je kunt een mailtje sturen naar administratie@zelfstandigondernemers.nl. Dan sturen wij je een herstellink om je account weer te activeren.

Waarom moet ik met de Google authenticator inloggen?

In het kader van privacy moet je eenmalig inloggen met de Google authenticator in het ondernemersportaal. Nadat je dit gedaan hebt kun je ook de financiele tabbladen inzien. Als je 1 keer met de Google authenticator hebt ingelogd, kun je daarna altijd met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld