Is de uitkering van de ongevallenverzekering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto). Het uitkeringsbedrag is netto omdat je zelf als zelfstandig ondernemer de premie betaalt en dus geen inkomstenbelasting over de uitkering hoeft te betalen.  De uitkering is naar rato. Je krijgt een gedeeltelijke uitkering als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld