Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandig Ondernemers

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (inclusief de heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering eenmalig een bedrag naar rato uit aan jou en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

  • blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid
  • of invalide wordt
  • of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement