Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandig Ondernemers?

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (inclusief de heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering eenmalig een bedrag naar rato uit aan jou (of je nabestaanden) indien je als gevolg van een ongeval blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid of invalide wordt of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt.

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld