Welke kosten worden vergoed?

  • De kosten van advocaten, procureurs, incassobureaus en deurwaarders
  • De kosten van getuigen, deskundigen en tolken
  • Kosten voor het inwinnen van inlichtingen en het verzamelen van feiten
  • De proceskosten van de tegenpartij, voor zover verschuldigd volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
   De kosten voor het uitreiken van de dagvaarding.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld