Aan welke belastingverplichtingen moet een zelfstandig ondernemer voldoen?

Als zelfstandig ondernemer geniet je van vrijheid en flexibiliteit in je professionele leven. Maar vergeet niet dat met die onafhankelijkheid ook belastingverplichtingen op je ondernemersbord terechtkomen. Als zzp’er moet je belasting betalen en je administratie op orde hebben om aan wettelijke vereisten te voldoen. Welke belastingzaken dat zijn, zetten we in dit artikel overzichtelijk voor je op een rij. Zodat jij je financiën op een georganiseerde manier kunt beheren en je niet voor verrassingen komt te staan.  

Inkomstenbelasting 

Als zzp’er ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de winst die je maakt met jouw onderneming. Je moet zelf jaarlijks je aangifte inkomstenbelasting doen, waarbij je alle inkomsten en zakelijke kosten opgeeft. Doe dit op tijd en correct om problemen met de Belastingdienst te voorkomen.   

Als je verwacht dat jouw inkomstenbelasting behoorlijk hoger wordt dan de voorheffing die je in dat jaar betaalt, kun je een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kun je het belastingbedrag gespreid over het jaar betalen, wat kan helpen om financiële lasten aan het einde van het jaar te voorkomen.  

Omzetbelasting (btw) 

De inkomstenbelasting gaat over je winst, de omzetbelasting gaat over je omzet. De btw die jij als zzp’er in rekening hebt gebracht moet je elk kwartaal afdragen aan de Belastingdienst. Controleer goed onder welk btw-tarief je valt: 21%, 9% of 0% (21% is de meest voorkomende). Val je in het hoogste tarief en is je omzet in een kwartaal € 50.000, dan draag je dus € 10.500 af. Je mag daar nog wel de btw van aftrekken die jij op jouw beurt over goederen en diensten hebt betaald.  

Aftrekposten 

Je wilt natuurlijk niet meer belasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Gelukkig heb je recht op aftrekposten die jouw belastbaar inkomen kunnen verlagen. Het is raadzaam hier advies over in te winnen bij een boekhouder of accountant om gebruik te maken van alle mogelijke posten en regelingen. 

Btw die je zelf hebt betaald, mag je weer aftrekken. Hou je inkomsten en uitgaven daarom bij in een goede administratie. Aftrekposten zijn onder andere: zakenlunches, congressen, werkkleding/kantoorbenodigdheden, reiskosten. 

Als zelfstandig ondernemer kun je ook profiteren van aftrekposten als de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek. Je hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van jouw winst als zelfstandige. De aftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht om de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Van 2023 tot 2027 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd van € 5.030 naar € 900. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt in 2023 € 2.123.  

De Mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op jouw winst als ondernemer. De vrijstelling is 14% van je winst, maar je moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek. Let op: lijdt je verlies, dan verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor jou.  

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet is een bijdrage die alle Nederlandse ingezetenen moeten betalen om bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg. Als zzp’er ben je dus ook onderworpen aan deze bijdrage. De Zvw-bijdrage is een percentage van je belastbaar inkomen en wordt naar aanleiding van je aangifte voor de inkomstenbelasting berekend door de Belastingdienst.  

Wet DBA 

Met een goedgekeurde modelovereenkomst weet de Belastingdienst zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en beschouwt je als zelfstandige. Er zijn algemene overeenkomsten en overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Werken jij en jouw opdrachtgever volgens één van deze modelovereenkomsten, dan is er geen sprake van loondienst. Dan hoeft jouw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen en blijf jij in de ogen van de Belastingdienst een zelfstandig ondernemer.  

Kleineondernemersregeling (KOR) 

Kleine ondernemers die niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar hebben krijgen via KOR een vrijstelling voor de btw. Als je KOR aan de voorwaarde voldoet en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Ook doe je zelf geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over jouw kosten in investeringen. Check dus eerst of het voor jou wel zo voordelig is. Moet je jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR voor jou misschien interessant. Krijg je juist jaarlijks btw terug? Of ben je van plan de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kun je wellicht beter overwegen (nog) niet voor de KOR te kiezen. 

Bewaartermijn administratie 

Als zzp’er ben je verplicht je administratie zeven jaar te bewaren. Deze bewaarplicht omvat onder andere facturen, bonnen, contracten, bankafschriften en andere relevante financiële documenten. 

Het is belangrijk dat je jouw belastingverplichtingen serieus neemt en op tijd voldoet aan de aangiftes en betalingen. Het niet naleven van de belastingregels kan leiden tot boetes en fiscale problemen. Overweeg om een boekhouder of accountant in te schakelen om je te helpen bij je financiële administratie en belastingaangiften, zodat jij je kunt richten op jouw kernactiviteiten als zzp’er. Door op de hoogte te blijven van de belastingverplichtingen en een solide financiële administratie te onderhouden, kun je als ondernemer met vertrouwen je onderneming laten groeien zonder je zorgen te maken of je je al dan niet aan de wetten en regels houdt. 

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld