Alles over schijnzelfstandigheid en waar je als zzp’er rekening mee moet houden

Het kabinet wil niet dat zelfstandigen zonder personeel worden ingehuurd voor werk dat eigenlijk in loondienst zou moeten gebeuren. Dat is kort gezegd waar de discussie over schijnzelfstandigheid over gaat. Als zzp’er ben jij samen met jouw opdrachtgever verantwoordelijk voor afspraken over jullie arbeidsrelatie. Controleer dus, als je een opdracht aanneemt, of deze wel geschikt is om als zelfstandige uit te voeren.  

Schijnzelfstandigheid is een situatie waarin je een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. De opdrachtgever is dan jouw werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt naar de Belastingdienst en naar jou. Volgens de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) ben je samen met de opdrachtgever verantwoordelijk voor afspraken over de werkrelatie.  

Maar de regels binnen de wet om schijnzelfstandigheid te voorkomen zijn zo onduidelijk dat er soms alsnog – of juist – (gedwongen) schijnzelfstandigheid of oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat. Daar hoopt het kabinet met een nieuwe wet verandering in te brengen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog over deze plannen beslissen. 

Wet DBA  

De wet DBA heeft – sinds 2016 – niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen en de regels rondom het werken als zelfstandige toekomstbestendiger te maken. Zodat duidelijk is wat voor arbeidsovereenkomsten er zijn en om werkenden rechten en bescherming te bieden.  
Om dit te bereiken zal in een nieuwe wet een gelijker speelveld worden gecreëerd tussen contractvormen. Maar ook meer duidelijkheid worden gegeven over de vraag wanneer wordt gewerkt als werknemer, dan wel als zelfstandige. Ook komt er een verbetering van de handhaving op schijnzelfstandigheid.  

Schijnzelfstandigheid 

Zover is het nog niet. Waar moet je als zzp’er op letten tot de nieuwe wet in werking treedt? Check samen met je opdrachtgever of er in jullie arbeidsrelatie geen sprake is van loondienst. Je bent in loondienst als tenminste een van de volgende situaties geldt: 

  • Er is een gezagsverhouding tussen jou en de werkgever 
  • Je kunt het werk niet door iemand anders laten doen 
  • Je krijgt loon (bijvoorbeeld vakantiegeld of doorbetaald bij ziekte) 
  • Er is een fictieve dienstbetrekking (kijk op de website van de belastingdienst of dat voor jou geldt). 

Modelovereenkomst voor zzp’ers 

Twijfel je nog? Gebruik een modelovereenkomst met de afspraken over de werkrelatie die je met de opdrachtgever hebt gemaakt. Werk je volgens een modelovereenkomst, dan ben je een zelfstandige die een opdracht uitvoert en dus niet in loondienst. De Belastingdienst heeft voor de meeste situaties een modelovereenkomst. 
Let op: de modelovereenkomst is vijf jaar geldig, daarna moet je verlengen.  

Waarom is de Belastingdienst hier scherp op? 

Als er sprake is van ondernemerschap dan hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen af te dragen en heeft de zzp’er recht op allerlei ondernemersaftrekposten, waarvan de grootste de zelfstandigenaftrek is. Als iemand onterecht als ondernemer inkomstenbelastingen betaalt dan mist de Belastingdienst veel belastinginkomsten door de voordelen die de ondernemer heeft (hij betaalt wel omzetbelasting, maar minder inkomstenbelasting), maar ook doordat de opdrachtgever geen loonbelasting en werknemersverzekeringen betaalt. 

Handhaving op schijnzelfstandigheid 

Op dit moment legt de Belastingdienst geen correctieverplichting op als er geen sprake is van kwaadwillendheid. Je krijgt eerst aanwijzingen en drie maanden de tijd om de dienstbetrekking aan te passen. Het kabinet heeft de ambitie dit zogenaamde handhavingsmoratorium op te heffen. Wees je daarvan bewust, want als dat gebeurt, gaat de Belastingdienst ervanuit dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder acties van de Belastingdienst.  

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld