Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als startende ondernemer kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze startersaftrek is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting, waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Je moet dan tenminste 800 uur per jaar aan je onderneming besteden. Recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bestaat als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je voldoet aan het verlaagd urencriterium (800 uren);
  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • Je was in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen ondernemer;
  • Je kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen;
  • Er was in het kalenderjaar of in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld