De kenmerken van een vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma is een maatschap waarin in plaats van een beroep een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam wordt uitgeoefend. Ook dit is dus een personenvennootschap. Voor een vennootschap onder firma hoeft geen notariële akte te worden opgemaakt, in de praktijk gebeurt dit meestal wel. Anders dan bij een maatschap is een inschrijving in het Handelsregister wel verplicht. Daarbij is iedere vennoot in beginsel bevoegd namens de vof te handelen.

De vennoten hebben een vennootschapsvermogen. Dit is een afgescheiden vermogen. Elke vennoot is naast de vennootschap onder firma hoofdelijk en geheel aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De schuldeisers van de vennootschap kunnen in eerste instantie terecht bij het ondernemingsvermogen. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van de vennoten en hun echtgenoten.  


Ook de vennoten in een vof zijn IB-ondernemers. De winst uit onderneming valt daardoor in box 1. Fiscaal gezien worden zij hetzelfde behandeld als eigenaren van een eenmanszaak. 

Gerelateerd

ondernemingsvorm

Hoe kies je je ondernemingsvorm?

De ondernemingsvorm bepaal je bij de start van de onderneming, maar kun je tussentijds nog aanpassen. Evalueer regelmatig je ondernemingsvorm en bekijk of dit nog steeds de best passende vorm is, gelet op de fiscale en juridische aspecten van de onderneming en jezelf.

ondernemingsvorm

De kenmerken van een eenmanszaak

In een eenmanszaak kunnen meerdere personen werkzaam zijn, maar is er slechts één eigenaar. De anderen zijn dan werknemers of bijvoorbeeld de meewerkende partner. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je met je gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden die uit de bedrijfsuitoefening voortvloeien. Heb je als ondernemer naast het ondernemingsvermogen ook privévermogen, dan kunnen zakelijke schuldeisers zich ook op dit vermogen verhalen. Dat betekent dat door zakelijke schuldeisers een eventueel gemeenschapsvermogen van een gehuwde eigenaar ook aangesproken kan worden, met alle gevolgen van dien. Eigenaren van een eenmanszaak worden ook wel IB-ondernemers (inkomstenbelasting) genoemd. Dat komt omdat de winst die wordt gemaakt met de onderneming rechtstreeks in box 1 wordt belast.

ondernemingsvorm

De kenmerken van een maatschap

De maatschap is een vorm van een personenvennootschap. Bij een personenvennootschap besluiten twee of meer personen dat zij een duurzaam samenwerkingsverband aan zullen gaan. Met samenwerking wordt bedoeld dat de vennoten allemaal iets inbrengen, zoals kapitaal, arbeid of kennis. Door onderling samen te werken willen zij een bepaald voordeel behalen. Dit voordeel delen zij met elkaar. Met personen worden niet alleen natuurlijke personen bedoeld. Ook rechtspersonen kunnen maat of vennoot zijn. Beoefenaren van vrije beroepen maken meestal gebruik van een maatschap. Bijvoorbeeld artsen, advocaten en notarissen. Voor het oprichten van een maatschap hoeft geen notariële akte te worden opgemaakt en een maatschap hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister. 

© 2022 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Woerden, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld