5 vragen over de verplichte AOV

In het pensioenakkoord heeft het kabinet afgesproken dat zelfstandigen verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Er wordt nu over gesproken dat de maatregel vanaf 1 januari 2027 in moet gaan: op dat moment is de AOV voor alle zelfstandig ondernemers verplicht. Of men deze datum gaat halen, is nog niet duidelijk. Hoewel het kabinet nog werkt aan de uitwerking van de plannen, geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen over de aanstaande verplichte AOV. 

1. Waarom wordt de AOV verplicht voor zzp’ers?

Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland stijgt elk jaar fiks. Tegelijkertijd kiest een aanzienlijk deel van de zzp’ers ervoor zich níet tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Grotendeels door de hoge kosten van de traditionele AOV. Met een verzekeringsplicht voor zelfstandigen wil het kabinet alle werkenden beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. En tegelijkertijd de kosten en risico’s voor de samenleving kleiner maken.  

Concurrentiestrijd 
Met de verplichte AOV voor zzp’ers tracht het kabinet ook een stokje te steken voor de volgens de vakbonden oneerlijke concurrentiestrijd tussen werknemers en zelfstandigen. Niet-verzekerde zzp’ers zouden voor opdrachtgevers goedkoper zijn dan personeel in loondienst. 
 

2. Wat houdt de verplichte AOV in? 

Wat betekent de verplichte AOV voor jou als ondernemer? Volgens de kabinetsplannen van april 2023 geldt de verplichting voor alle ondernemers beneden de AOW-leeftijdsgrens, behalve directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Volgens het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid wordt gekeken welk werk je nog kunt doen, ook al heb je een andere opleiding gevolgd of elders ervaring in opgebouwd.  

Premie en uitkering 
Je betaalt naar schatting 8 procent van je inkomen aan premie (fiscaal aftrekbaar), tot een maximum van € 228. Die betaal je aan de Belastingdienst, maar het UWV is verantwoordelijk voor het proces. De uitkering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is maximaal het wettelijk minimumloon. 
 
 

3. Nu een AOV regelen of wachten tot het verplicht wordt?

Het is verstandig nu je AOV al te regelen. Niet in de laatste plaats omdat je ook tussen nu en 2027 kans loopt arbeidsongeschikt te worden. En hoe kom je rond als je niet meer kunt werken? Bovendien: als je al een AOV hebt, dan ben je niet gebonden aan de standaardverzekering die wordt opgelegd vanuit de overheid. Zolang jouw regeling maar minimaal dezelfde dekking heeft als de verplichte AOV. Nu heb je nog de vrijheid zelf keuzes te maken. Wist je dat er transparante en betaalbare alternatieven zijn voor de dure traditionele AOV? Zoals onze crowdsurance-oplossing. 

4. Mag je zelf bepalen welke AOV je kiest? 

Er wordt nog gesproken over een zogeheten opt-out mogelijkheid: Als je iets hebt geregeld voordat de verplichte AOV ingaat, hoef je niet over te stappen naar de standaardverzekering. Zolang de verzekering maar minimaal dezelfde dekking heeft. Het kabinet spreekt ook over de mogelijkheid te zijner tijd uit de standaardverzekering te kunnen stappen om zelf een AOV te regelen, maar ook dit is nog niet zeker.  

5. Kan ik mijn bestaande regeling, zoals crowdsurance of Broodfonds combineren met de AOV? 

Ja. En dankzij de samenwerking tussen Zelfstandig Ondernemers en Insify regel je dit in enkele minuten online. Met het ondernemersvangnet van Zelfstandig Ondernemers regel je makkelijk en betaalbaar een maandelijkse schenking voor de eerste twee jaar dat je ziek bent, zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. In samenwerking met verzekeraar Insify biedt Zelfstandig Ondernemers nu ook een AOV tot je AOW-leeftijd. Deze blijvende AOV heeft een wachttijd van twee jaar, omdat je de voorziening gebruikt tijdens de wachttijd. Hierdoor wordt de premie voor de blijvende AOV heel aantrekkelijk. Met de combinatie van de crowdsurance schenkkring van Zelfstandig Ondernemers en de AOV tot AOW via Insify regel je dus een volledige dekking tot aan je pensioenleeftijd. Precies zoals het kabinet het wil. Je moet wel de blijvende AOV bij Insify voor je 62ste afsluiten. 

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld