Zelfstandig Ondernemers

Zelfstandig Ondernemers biedt een totaaloplossing waarmee inkomensgarantie gegeven wordt bij ondernemersrisico’s. Onze diensten bestaan uit een voorzieningenvangnet voor zelfstandig ondernemers. Deelnemers leggen een vast laag bedrag per maand in en garanderen daarmee hun inkomen om zorgeloos te kunnen (blijven) ondernemen.

Ondernemen met inkomensgarantie

Je kunt bij ons een voorziening regelen voor het risico dat je arbeidsongeschikt raakt. Of voor het risico dat je tijdelijk geen inkomen hebt, omdat je opdrachten even niet binnenkomen. Of voor het risico dat je een ongeval krijgt niet meer kunt werken. En voor het moment dat je met pensioen gaat, waarbij je wel iets geregeld moet hebben om zorgeloos van je oude dag te kunnen genieten.

Kortom, voorzieningen die voor een werknemer in vaste dienst door zijn werkgever worden geregeld, maar die jij als zelfstandig ondernemer zelf dient te regelen.

Bij Zelfstandig Ondernemers regel je je gehele voorzieningen-vangnet in één keer en niet bij verschillende aanbieders. Bij ons is alles in één keer geregeld, heel overzichtelijk bij één en dezelfde partij.

De maandelijkse inleg is geen premie die je kwijt bent, zoals bij een verzekering, maar een bedrag wat voor het grootste gedeelte van jou blijft.

Iedereen mag meedoen, we hebben geen streng acceptatiebeleid met vele uitsluitingen op medische gronden of op leeftijd.

Waarom
Zelfstandig Ondernemers?

  • Wij stimuleren en faciliteren een voorzieningenvangnet voor elke ondernemer
  • Wij accepteren iedereen. Van jong tot oud. Ongeacht beroep of medisch verleden
  • Wij bieden een vangnet voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, sparen, pensioen en overlijden
  • Wij investeren in re-integratietrajecten
  • Wij werken met een onafhankelijke arbo-arts en zetten voor onze deelnemers hoog in op preventie en stellen hiervoor budget beschikbaar
  • Wij vormen een netwerk van ondernemers met interessante bijeenkomsten, waarbij onderlinge uitwisseling centraal staat
  • Zelfstandig Ondernemers staat al meer dan 20 jaar zelfstandigen bij met oplossingen voor ondernemersrisico’s

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement