Een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon is drager van rechten en plichten, net als een natuurlijk persoon. Dit betekent dat een rechtspersoon bijvoorbeeld een pand kan kopen, een hypothecaire lening kan afsluiten en personeel kan aannemen. Juridisch en fiscaal zijn de ondernemer (de natuurlijke persoon) en de onderneming (de rechtspersoon) gescheiden.

Dit zijn de verschillende mogelijke rechtspersonen:

  • De naamloze vennootschap;
  • De besloten vennootschap;
  • De stichting;
  • De vereniging;
  • De onderlinge waarborgmaatschappij; en
  • De coöperatie.

Deze rechtspersonen worden opgericht door middel van een notariële akte. Deze akte bevat de statuten. In deze statuten staan de geldende bepalingen voor de rechtspersoon. Naast de statuten geeft de wet een groot aantal dwingende bepalingen.

Gerelateerd

ondernemingsvorm

5 vragen over de verplichte AOV

In het pensioenakkoord heeft het kabinet afgesproken dat zelfstandigen verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Er wordt nu over gesproken dat de maatregel vanaf 1 januari 2027 in moet gaan: op dat moment is de AOV voor alle zelfstandig ondernemers verplicht. Of men deze datum gaat halen, is nog niet duidelijk. Hoewel het kabinet nog werkt aan de uitwerking van de plannen, geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen over de aanstaande verplichte AOV.

ondernemingsvorm

Hoe kan ik als zzp’er mijn financiële administratie het best organiseren en bijhouden?

Als zelfstandig ondernemer ben je wettelijk verplicht een bedrijfsadministratie bij te houden én te bewaren. Maar een goede administratie is ook zonder die wettelijke verplichting belangrijk. Want alleen als jij de financiële positie van jouw onderneming kent, heb je een doorlopend overzicht van je financiële gezondheid en kun je jouw onderneming sturen. We helpen je in dit artikel op weg met onmisbare tips hoe jij je financiële administratie het best kunt organiseren en bijhouden.

ondernemingsvorm

Welke wetten gelden er voor zzp’ers?

Als zelfstandig ondernemer moet je aan verschillende wetten en regels voldoen. Niet alleen omdat het boetes voorkomt, maar ook omdat het jou als ondernemer beschermt. In dit artikel zetten we overzichtelijk op een rij aan welke belangrijke wetten en vereisten je als zzp'er in Nederland moet voldoen.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld