Meestgestelde vragen

Heb je een vraag over één van onze diensten? Op deze pagina vind je het antwoord op de meestgestelde vragen. Klik in de linker kolom op de dienst waarover je een vraag hebt.

Kun je geen passend antwoord vinden of staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op via
035 7009710 of stuur een e-mail naar: info@zelfstandigondernemers.nl 

Video's van de meest gestelde vragen

AOV-vangnet

Hoe zit het met de uitbetaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

Schenkingen vinden plaats bij een arbeidsongeschiktheid van 20% of meer. Het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid is gelijk dat deel van je gekozen inkomensniveau dat geschonken wordt. Dit ligt dus tussen de 20% en 100% in.

Voor wie is het AOV-vangnet van Zelfstandig Ondernemers bedoeld?

Elke zelfstandige ondernemer kan een persoonlijke voorziening met in de basis een arbeidsongeschiktheidsverzekering treffen bij Zelfstandig Ondernemers. Heb jij personeel in dienst? Dan kun je ook deelnemen, alleen je medewerkers niet.

Hoe veilig is mijn geld?

Wij storten de inleg van elke deelnemer aan Zelfstandig Ondernemers op een aparte zakelijke beheerrekening . Deze derdengelden rekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden Vangnet. Hierop wordt jouw inleg beheert en de mutaties verzorgt. Je saldo en je mutaties zijn 24/7 in te zien op ons AOV Portaal. Deze zakelijke beheerrekening valt onder de Stichting en niet onder Zelfstandig Ondernemers BV.

Wat is het verschil tussen een AOV verzekering en dit AOV-vangnet?

Bij een verzekering betaal je premie. Dat geld ben je kwijt of je nu arbeidsongeschikt wordt of niet. Bij onze voorziening betaal je een inleg. Die inleg blijft in beginsel van jou. Er gaat slechts geld van jouw inleg af als er andere zieke deelnemers zijn. De ervaring leert dat slechts een deel van jouw inleg nodig is voor een schenking aan zieke deelnemers. De rest van jouw inleg is en blijft van jou. En jij bepaalt wat je met dit geld doet. Wil je sparen? Zet je het weg op een pensioenrekening? Dek je er een ongevallenverzekering mee. Stel je eigen vangnet samen, zoals jij dat wilt!

Wel betalen maar niet uitkeren. Hoe zit dat bij Zelfstandig Ondernemers?

Helaas blijkt het vooroordeel over verzekeraars dat je wel premie moet betalen maar dat ze niet betalen als je ziek wordt regelmatig keiharde realiteit te zijn. Bij Zelfstandig Ondernemers is dat niet zo. Waarom? De winst van verzekeraars wordt lager als ze moeten uitkeren. Zij hebben dus belang bij niet-betalen. Wij werken met een systeem waarin de deelnemers elkaar uitkeren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben dan ook geen financieel voordeel als er niet wordt uitgekeerd. De deelnemers echter wel. En daarom staan we garant voor onafhankelijke en deskundige beoordeling van een ziekmelding. Opdat degene die ziek is een uitkering krijgt en degene die niet ziek is niet ten onrechte geld krijgt van de andere deelnemers.

Kan ik altijd aan mijn geld komen?

Geen probleem. Jouw saldo kun je direct opnemen. Een simpel verzoekje om het geld aan je terug te storten, volstaat al.

Word ik altijd geaccepteerd?

Je wordt geaccepteerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
Je bent zelfstandig ondernemer Je bent op het moment dat jouw deelname start, in staat jouw beroep/ werkzaamheden voor minimaal 35% van de gebruikelijke tijd uit te voeren Je genereert inkomen uit je eigen onderneming

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandig Ondernemers failliet gaat?

Nee, doordat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat, blijft jouw geld buiten een eventueel faillissement. Zo bepaalt de wet.

Wanneer mag ik niet meedoen?

Je kan niet deelnemen bij Zelfstandig Ondernemers als je voor minder dan 35% van de gebruikelijke tijd in staat bent jouw beroep/ werkzaamheden uit te voeren en/of als je geen inkomen genereert uit je eigen onderneming.

Mag mijn partner ook meedoen?

Jazeker, als jouw partner aan de acceptatievoorwaarden voldoet.

Mag ik meedoen als ik al ziek ben?

Als je nu al een aandoening hebt, en je weet dat je daardoor binnenkort gaat uitvallen, dan krijg je voor deze aandoening geen schenking. Bijvoorbeeld: je hebt een slechte knie, en je wordt binnenkort geopereerd. Het is sowieso raadzaam om in dit soort gevallen even contact met ons op te nemen om te overleggen.

Wat zijn de kosten?

In je gekozen maandelijkse inleg zijn de zogeheten vangnetkosten verrekend. Deze € 20,66 excl. btw zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervan betalen wij de financiële administratie dat ervoor zorgt dat het juiste deel van jouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook betalen wij hier de inzet van de onafhankelijke arbodienst van.
Daarnaast betaal je eenmalig € 125 excl. btw inschrijfgeld. Deze kosten zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Moet ik na 2 of 5 jaar mijn deelname bij Zelfstandig Ondernemers weer verlengen?

Nee! Als je deelnemer wordt, kun je kiezen tussen een variant dat 2 of 5 jaar schenkingsduur heeft, inclusief wachttijd van 2 maanden. Dit betekent bij ziekte een schenking die 2 of 5 jaar duurt. Per ziektebeeld! Word je opnieuw arbeidsongeschikt, krijg je weer 2 of 5 jaar een maandelijkse schenking. Jouw deelname kan zo lang duren als je wilt. Zelfs tot voorbij jouw AOW-leeftijd. Die keuze is aan jou.

Kan ik deelnemen als ik deels in loondienst en deels als zelfstandige werk?

Ja, zeker! Als je deels zelfstandige bent, kun je bijv. starten met een inleg van €75 en een uitkeringsbedrag van €1.000 p/mnd. Zodra je meer als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, kun je dit altijd verhogen. Je kunt je vangnet ieder moment aanpassen aan jouw situatie.

Zijn de kosten voor mijn AOV-vangnet aftrekbaar?

In je gekozen maandelijkse inleg zijn de zogeheten vangnetkosten verrekend. Deze € 20,66 excl. btw zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervan betalen wij de financiële administratie dat ervoor zorgt dat het juiste deel van jouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook betalen wij hier de inzet van de onafhankelijke arbodienst van.
Daarnaast betaal je eenmalig € 125 excl. btw inschrijfgeld. Deze kosten zijn ook fiscaal aftrekbaar. De inleg van je vangnet is niet aftrekbaar, omdat je op persoonlijke titel inschrijft. Daarentegen hoef je dus ook geen belasting te betalen over je eventuele ontvangen schenkingen. Dit bedrag maken we netto aan je over.

Zijn er geen bijkomende kosten?

Het voorzieningenvangnet van Zelfstandig Ondernemers regel je bij ons voor een vast bedrag per maand. Welk bedrag dat is kies je zelf. Naast dit bedrag zijn er geen bijkomende kosten. Je betaalt naast je vaste inleg dus geen extra administratiekosten en je betaalt geen kosten om een bankrekening te openen. Bij ons heb je geen extra bankrekening nodig, wij regelen alles voor je met onze derdengeldenrekening.

Moet ik bij jullie, net als bij andere aanbieders, zelf schenkingen overmaken?

Bij andere aanbieders moet je zelf een bedrag overmaken aan een zieke deelnemer. Bij ons hoeft dat niet. Zelfstandig Ondernemers regelt de inningen en regelt de schenkingen aan zieke deelnemers. Ook verzorgen wij maandelijks de overboeking naar je pensioenspaarrekening als je daarvoor gekozen hebt. Geen gedoe dus, zodat jij zorgeloos kunt ondernemen.

Moet ik een eigen rekening openen?

Nee! Je machtigt Zelfstandig Ondernemers om geld te incasseren van jouw rekening naar de zakelijke beheerrekening. Deze staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Mag ik tussentijds geld van de rekening afhalen?

Je kunt altijd je financiële buffer (geheel of gedeeltelijk) uit laten betalen. Dit verzoek kan worden ingediend per mail: administratie@zelfstandigondernemers.nl.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dit wordt allemaal door Zelfstandig Ondernemers geregeld.

Wanneer meld ik me ziek?

Je meldt je gelijk ziek wanneer je voorziet dat je langer dan 2 maanden ziek zal zijn.

Hoe meld ik me ziek?

Je meldt je ziek met het daarvoor bestemde formulier.

Wat gebeurt er als ik me heb ziekgemeld?

Dit proces staat hier beschreven. 

Wat gebeurt er als ik ziek word voor de ingangsdatum van mijn AOV-vangnet?

Dan ontvang je geen schenking voor dit ziektegeval.

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

Dan wordt aan deze deelnemer maandelijks een schenking gedaan. Iedere deelnemer betaalt in feite een stukje van deze schenking. Als deelnemer krijg je toegang tot een eigen omgeving: het AOV Portaal. Hier vind je een overzicht van je inleg, schenkingen en spaarbedrag.

Kan ik me ook ziek melden als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap en ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen niet onder de dekking van het AOV-vangnet van Zelfstandig Ondernemers.

Hoe meld ik mij weer beter?

Beter melden doe je via het daarvoor bestemd formulier op onze website. Dit geldt ook als je weer gedeeltelijk aan het werk kunt.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?

Dan kun je je klacht voorleggen aan het bestuur van Zelfstandig Ondernemers.

Wanneer ontvang ik een schenking?

Nadat je je hebt ziek gemeld (doe dit direct vanaf je eerste ziektedag, want dan begint de wachttijd te tellen) is er een wachttijd van 2 maanden. Daarna ontvang je maandelijks de schenking van de andere deelnemers als één totaalbedrag op de opgegeven rekening. De schenking wordt in de laatste week van de eerstvolgende kalendermaand gedaan.

Krijg ik na de wachttijd een volle maand schenking?

Je ontvangt de eerste schenking 'naar rato'. We leggen dat uit met twee rekenvoorbeelden: Rekenvoorbeeld 1:
Je meldt je ziek op 5 januari, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 5 maart. Dit betekent dus dat je in maart niet een volle maand schenking krijgt (want dat zou vanaf 1 maart zijn). Hoeveel krijg je dan wel geschonken?
Stel, je krijgt een schenkingsbedrag van € 2.150. Maart heeft 31 dagen. 31 - 5 = 26 dagen. Je krijgt eind maart 26/31x2150 = € 1.803,22 Ben je nog steeds ziek in april? Dan krijgt je € 2.150. Rekenvoorbeeld 2:
Je meldt je ziek op 20 januari, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 20 maart. Dit betekent dus dat je in maart niet een volle maand schenking krijgt (want dat zou vanaf 1 maart zijn). Hoeveel krijg je dan wel geschonken?
Stel, je krijgt een schenkingsbedrag van € 2.150 . Maart heeft 31 dagen. 31 - 20 = 11 dagen. Je krijgt eind maart 11/31x2150 =€ 762,90 Ben je nog steeds ziek in april? Dan krijgt je € 2.150.

Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?

Als je binnen 3 maanden na je herstel weer arbeidsongeschikt wordt vanwege dezelfde oorzaak, dan wordt dit niet gezien als een nieuwe ziekmelding. Er is dan geen wachttijd meer. De perioden van arbeidsongeschiktheid worden bij elkaar opgeteld.

Van wie ontvang ik de schenking?

Je ontvangt de schenkingen van deelnemers uit dezelfde schenkingskring. Zelfstandig Ondernemers betaalt dat als één totaalbedrag aan je uit.

Moet ik belasting betalen over de maandelijkse schenking?

Nee, omdat het schenkingen zijn hoef je er geen belasting over te betalen.

Hoe zit het met de schenkingsbelasting?

Voor schenkingen boven € 3.244 (situatie 2021) moet de ontvanger schenkingsbelasting betalen. Het gaat hier om een totaal bedrag dat je van 1 persoon in 1 jaar mag ontvangen. Bij Zelfstandig Ondernemers ontvang je afhankelijk van je gekozen vangnet€ 1.000, € 2.000 of € 3.000 per maand, maar dat is opgedeeld in kleine stukjes van alle deelnemers. Dus niet slechts van 1 persoon. Daardoor blijf je ruimschoots onder het belastingvrije schenkingsbedrag.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

Begin maart krijg je jouw jaaroverzicht per mail toegestuurd.

Wat moet ik met het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht geeft je inzage in jouw saldo op de AOV-vangnet rekening. Dit saldo telt namelijk mee voor de vermogensrendementsheffing en dit kan jij of jouw boekhouder gebruiken bij de belastingaangifte. Daarbij geeft het jaaroverzicht ook aan voor welk bedrag jij aan schenkingen hebt verstrekt en ontvangen.

Ik heb het afgelopen jaar schenkingen ontvangen wat moet ik nu opgeven bij de belastingaangifte?

Over jouw ontvangen schenkingen hoef jij niets op te geven bij jouw belastingaangifte.

De belastingdienst wil meer weten over mijn ontvangen schenkingen, wat nu?

Geen probleem, neem even contact met ons op via info@zelfstandigondernemers.nl of 035 7009710 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9 – 17 uur) en je ontvangt van ons een overzicht waar in staat hoeveel je exact aan schenkingen van wie hebt ontvangen. Daarmee kun je bewijzen dat alle schenkingen die je hebt ontvangen kleiner zijn dan € 3.244 per persoon en dus belastingvrij!

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee. Alleen schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, over deze schenkingen hoef je geen belasting te betalen.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan je doen per de eerste van een volgende maand. Je moet dat wel uiterlijk voor de 16e van de maand ervoor aanvragen. Wijzigen van het schenkingsniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en schenkingen ontvangt.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Verhoging van het inkomensniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en een schenking ontvangt. Verlaging kan dan wel.

Waar kan ik het reglement van het AOV-vangnet van Zelfstandig Ondernemers inzien?

Je kunt het reglement hier downloaden.

Wanneer kan ik opzeggen?

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit is anders als je in de 12 maanden voorafgaande aan de opzegging een schenking hebt ontvangen. In dat geval is de opzegtermijn gelijk aan het aantal maanden dat je over de voorafgaande 12 maanden een schenking hebt ontvangen. 

Hoe kan ik opzeggen?

Door een e-mail te sturen naar administratie@zelfstandigondernemers.nl

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je deelname aan het AOV-vangnet van Zelfstandig Ondernemers is beëindigd, dan krijg je na verrekening van verplichtingen het resterende saldo op je rekening overgeboekt.

Ongevallenverzekering

Wie kan de Ongevallenverzekering afsluiten?

Iedereen die ingeschreven staat bij de KvK als ondernemer kan via Zelfstandig Ondernemers de verzekering afsluiten.

Wat is een ongevallenverzekering?

Dat is een verzekering die uitkeert wanneer jij een ongeval krijgt. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jou of je nabestaanden als jij blijvende arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid* of invalide wordt of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt de ongevallenverzekering keert ook uit als je invalide wordt, maar niet blijvend arbeidsondergeschikt * Blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk 2 jaar na het ongeval vastgesteld.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?

Een ongeval heeft grote financiële gevolgen. Want als je niet meer kunt werken, lopen je vaste lasten toch door. Onze ongevallenverzekering biedt jou en je eventuele nabestaanden financiële zekerheid als jou tijdens je werk of in een privé situatie iets overkomt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering via Zelfstandig Ondernemers afsluiten?

Onze ongevallenverzekering is zeer betaalbaar, keert netto bedragen uit, sluit niemand uit en kent heldere voorwaarden.

Bij wie is de verzekering ondergebracht?

Onze ongevallenverzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea, maar wij zijn jouw vertrouwde contact- en tussenpersoon.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Wij raden je wel aan om iets te regelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is het verschil met onze arbeidsongeschiktheidsvoorziening?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte. Een ongevallenverzekering keert als je blijvend arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval. In het vangnet van Zelfstandig Ondernemers kun je beide risico’s ineens afdekken.

Kan ik mijn partner meeverzekeren in de polis?

Nee, dat kan niet. Een ongevallenverzekering is een persoonlijke verzekering.
Een meewerkende partner kan via ons wel een eigen ongevallenverzekering afsluiten.

Word ik altijd geaccepteerd?

Ja, je wordt altijd geaccepteerd.

Gelden er uitsluitingen voor deze verzekering?

Je kan niet worden geaccepteerd als je al voor 100% arbeidsongeschikt bent. Maar verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

Wat zijn de kosten?

Je kunt kiezen uit 2 varianten. Je betaalt € 10 per maand en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval Je betaalt € 20 per maand en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de uitkering zijn beiden netto. De kosten zijn aftrekbaar van de belasting en over de uitkering hoef je geen belasting te betalen.

Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je ook een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

Wat is een uitkering naar rato bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit?

Naar rato betekent dat je uitgekeerd krijgt conform het percentage dat je afgekeurd bent. Als je bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je 50% uitkering van de ongevallenverzekering. Wat er precies uitgekeerd wordt en wanneer zie je in onderstaand overzicht.
Uitkering naar rato

Aan wie betaal ik de premie voor mijn ongevallenverzekering?

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering via het AOV-vangnet aan Zelfstandig Ondernemers. Wij zijn ook jouw contactpersoon.

Ontvang ik een factuur voor de premie?

Ja, maandelijks ontvang je van ons een factuur.

Waarom is de ongevallen verzekering bij Zelfstandig Ondernemers zo scherp geprijsd? Wat zijn de kleine lettertjes?

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandig Ondernemers heeft voor haar vangnet een collectiviteitskorting bedongen. Hierdoor kunnen we de ongevallenverzekering exclusief aanbieden voor een hele gunstige prijs.

Waar vind ik de polisvoorwaarden van deze verzekering?

De polisvoorwaarden en de algemene voorwaarden vind je hier: Algemene voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Van toepassing zijn de rubrieken 1, 2, 3 en 4.

Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandig Ondernemers

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (inclusief de heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering eenmalig een bedrag naar rato uit aan jou en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid of invalide wordt of wanneer je als gevolg van een ongeval overlijdt

Wat is passende arbeid / passend werk?

Passende arbeid gaat om alle werkzaamheden die een persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

Hoe meld ik dat ik arbeidsongeschikt ben geworden?

Je meldt je direct bij Zelfstandig Ondernemers als je denkt dat je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval. Je kunt contact met ons opnemen via 0348 - 439 004.

Wat gebeurt er als ik mijn arbeidsongeschiktheid heb gemeld?

Dan geven wij dit door aan Centraal Beheer Achmea. Die nemen verder contact met je op en gaan bekijken in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

Krijg ik ook uitgekeerd als ik bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt ben?

Ja, dan krijg je een uitkering naar rato. Dit betekent dat je uitgekeerd krijgt naar het percentage dat je blijvend arbeidsongeschikt bent.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit?

Bij invaliditeit wordt gekeken naar de aard en de ernst van het opgelopen letsel. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met jouw beperkingen voor het verrichten van arbeid.
Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op arbeidsmogelijkheden voor passend werk van jou.

Wat is de looptijd van de verzekering?

De ongevallenverzekering heeft telkens een looptijd van 1 kalenderjaar.

Hoe kan ik mijn ongevallenverzekering beëindigen?

Opzeggen kan schriftelijk en per kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 maand. Loopt jouw verzekering bijvoorbeeld van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en wil je opzeggen voor het volgende jaar, dan moet jouw schriftelijke opzegging voor 1 december 2021 bij ons binnen zijn.

Zijn er uitzonderingen om tussendoor op te zeggen?

Ja, de collectieve ongevallenverzekering kan tussendoor stopgezet worden als jouw bedrijf is beëindigd of als je komt te overlijden.

Hoe kan ik opzeggen?

Je stuurt dan een e-mail naar administratie@zelfstandigondernemers.nl met je opzegging.

Pensioen

Wat is het risico op deze pensioenspaarrekening?

De rente op deze rekening is variabel en kan dus omhoog, maar ook omlaag. De rente op de pensioenrekening-sparen is circa 0,30%. Daarentegen ontvang je over jouw inleg op de Zakelijke Beheerrekening van jouw vangnet helemaal geen rente. 

Wat is het belastingvoordeel van geld storten op een pensioenspaarrekening?

De jaarlijkse inleg is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Je betaalt geen vermogensbelasting over het bedrag en als je met pensioen gaat, laat je het bedrag uitkeren. Je betaalt dan alsnog belasting, maar (waarschijnlijk) wel tegen het lagere AOW-tarief

Ik heb nu geld nodig, kan ik het geld van deze rekening gebruiken?

Nee, de pensioenspaarpot is pas vanaf je AOW leeftijd beschikbaar. Eerder kun je dus geen geld opnemen. De uitkering heeft een looptijd van minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Over deze uitkering betaal je wel weer inkomstenbelasting. Maar een heel stuk minder dan je nu doet. Er is een uitzondering op de regel, vanuit de overheid gesteld: je kunt je lijfrentekapitaal (geld op je pensioenrekening bij Brand New Day) optioneel gebruiken als vervangend inkomen als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Voorwaarden hieraan is dat je al 6 maanden voor minimaal 80% afgekeurd moet zijn en met een vooruitzicht van nog minimaal 12 maanden.


Wordt mijn geld belegd?

Nee, het geld staat tot je AOW-leeftijd vast op de spaarrekening en daarover ontvang je (variabele) rente. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 0,30%. Wil je je geld beleggen, dan komen daar meer risico’s bij kijken. Brand New Day vertelt je graag meer over de mogelijkheden. Als deelnemer aan Zelfstandig Ondernemers kun je gratis de overstap maken naar een beleggingsrekening.

Mag ik onbeperkt geld storten op deze rekening?

Er zit wel een aantal spelregels aan het belastingvoordeel. Zo zit er een maximum aan het bedrag dat je per jaar mag storten. Dit maximum heet de jaarruimte en is per persoon verschillend. Je accountant kan je hier meer over vertellen of reken jouw jaarruimte hier uit.

Wat is het verschil tussen een pensioenspaar- en beleggingsregeling?

Het zijn beide bankspaarproducten voor lijfrentekapitaal. Dus het doel en de fiscale voorwaarden zijn hetzelfde. Alleen de spaarrekening ontvangt een variabele rente (0,30% momenteel) en kost alleen bij aanvang eenmalig € 25 . De beleggingsrekening heeft zolang er vermogen op de rekening staat een beheerfee van 0,59% op jaarbasis. Daarnaast betaal je over iedere storting die je doet een 0,50% stortingskosten en kost de rekening eenmalig € 45 om af te sluiten. Deelnemers bij Zelfstandig Ondernemers hoeven de eenmalige afsluitkosten niet te betalen.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald als ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt?

Vanaf je AOW leeftijd kan je de pensioenpot laten uitkeren via een lijfrente-uitkering. Deze keert minimaal 5 en maximaal 30 jaar aan je uit. De exacte periode bepaal jezelf. Over deze uitkering betaal je inkomstenbelasting. Maar omdat je AOW gerechtigd bent, is deze inkomstenbelasting een stuk lager dan nu.

Moet ik op vaste termijnen geld op de rekening storten?

Nee, je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag dus ook.

Mag ik per direct stoppen met storten?

Je kunt altijd via MijnBND je inleg stopzetten. Je bent nooit verplicht om in te leggen.

Is een minimum stortbedrag verplicht?

Je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag ook. Er is wel 1 voorwaarde aan een storting: áls je stort, moet dit bedrag minimaal € 50 zijn.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Als je onverhoopt overlijdt, krijgen je erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op je rekening staat. Brand New Day houdt geen cent in.

Kan ik de inleg niet beter zakelijk betalen?

Zakelijk betalen voor je privé pensioen, je voelt hem misschien al een beetje aankomen, dat mag niet! Een lijfrente (particulier pensioen) mag niet worden betaald vanuit zakelijk vermogen en is dus ook geen aftrekpost voor je onderneming. Dit betaal je allemaal uit je eigen netto onttrekkingen of salaris.

Kan ik mijn elders opgebouwde pensioen bij Brand New Day onderbrengen?

Het is mogelijk om een bestaand pensioen via ons over te zetten naar Brand New Day. Neem hiervoor contact met ons op 035 700 9710.

Sparen

Wat is het risico van geld sparen in het vangnet van Zelfstandig Ondernemers?

Als deelnemer aan het vangnet van Zelfstandig Ondernemers storten we jouw inleg op een zakelijke beheerrekening. Wij beheren jouw inleg en verzorgen de mutaties. Aangezien slechts een deel van jouw mutaties nodig is voor zieke deelnemers heb je na verloop van tijd een flink bedrag opgebouwd. Dat geld is van jou. En staat veilig op deze zakelijke beheerrekening!

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandig Ondernemers failliet gaat?

Nee, omdat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat. Dit geldt blijft buiten een eventueel faillissement. Zo is wettelijk geregeld.

Kan ik altijd aan mijn geld komen?

Geen probleem. We beheren het saldo. Een simpel verzoekje naar administratie@zelfstandigondernemers.nl om het gespaarde geld aan je terug te storten, volstaat al.

Mag ik tussentijds dus gewoon geld van de rekening halen?

Je kunt altijd je financiële buffer (geheel of gedeeltelijk) uit laten betalen. Dit verzoek kan worden ingediend per mail: administratie@zelfstandigondernemers.nl.

Corona

Kan ik gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling als ik nog kan werken?

Het gaat er niet om of je wel of niet kan werken. Het gaat er om of je minder inkomsten hebt als gevolg van de coronacrisis. Heb je minder inkomsten, dan heb je recht op BBZ. Het is niet noodzakelijk dat je inkomsten onder het bijstandsniveau komen om gebruik te maken van deze regeling.

Kan ik gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling als ik geld op de bank heb staan?

Ja!

Wanneer kan ik een tijdelijke overbruggingsregeling aanvragen?

De meeste gemeenten hebben besloten dat je nu al een aanvraag kan indienen. Kijk op de website van de gemeente voor het vinden van een aanvraagformulier. Of bel de gemeente op als je niets kan vinden op de website. Wacht niet te lang, want de gemeenten zullen het heel erg druk krijgen met het risico dat je lang moet wachten op een voorschot op de uitkering.

Hoe regel ik dat ik voorlopig geen belasting hoef te betalen?

Wij adviseren jouw boekhouder te vragen dat voor je te regelen met de Belastingdienst. Hij weet het beste hoe dat te doen.

Waar moet ik zijn om een lening te krijgen nu ik geen of te weinig inkomsten heb?

Bij de gemeente kan je via de tijdelijke overbruggingsregeling een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157.

Ik heb een krediet lopen bij de bank waarop ik moet aflossen. Kan ik daar onderuit komen?

Ja, de banken hebben besloten om zakelijke klanten een uitstel van 6 maanden te geven voor aflossingen. Neem contact op met je bank om dit te regelen.

Hoe zit dat met het urencriterium van 1.225 uur voor de zelfstandigenaftrek?

Heb je door de coronacrisis in 2020 moeite om aan de 1.225 uur (het zogenaamde ‘urencriterium’) te komen? Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mag je er van uit gaan dat je 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. Daarmee heb je de eerste 744 uur al binnen. Als je aan het urencriterium voldoet heb je recht op extra aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve.

Heb ik recht op een ziektewet-uitkering van het UWV als ik corona krijg en daar vrijwillig verzekerd ben tegen ziekte?

Uiteraard krijg je dan een uitkering. Waar het om gaat is of je ziek bent. Of dat corona is of iets anders maakt niet uit.

Gaat de zelfstandigenaftrek nog verhoogd worden om de zzp'ers te helpen?

Er zijn geen plannen om de zelfstandigenaftrek dit jaar te verhogen, danwel te verlagen. Alles is afhankelijk van de crisis en hoe lang die nog gaat duren.

Kan ik uitstel vragen voor mijn btw afdracht

Ja, je kunt zelf uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst. Je moet dan een brief sturen dat je uitstel van betaling wil krijgen in verband met het corona-virus. Je hebt hiervoor geen derdenverklaring nodig.

Heb ik recht op uitstel van de gemeentebelastingen?

Ondernemers kunnen uitstel krijgen voor het betalen van de waterschapsbelasting. Het uitstel betreft 3 tot 6 maanden. Een aantal waterschappen heeft besloten de invordering van de waterschapsbelasting per direct stop te zetten. Neem contact op met jouw waterschap om uitstel te krijgen. Inmiddels is er ook versoepeling voor het betalen van de overige gemeentelijke belastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de OZB en de toeristenbelasting.
Algemene regels zijn: Voor openstaande aanslagen worden nu geen extra invorderingsmaatregelen genomen zoals het toezenden van aanmaningen of dwangbevelen. Aanslagen die per automatische incasso worden afgegeven lopen gewoon door. Ingeval van financiele problemen kan de afschrijving worden gestorneerd. Bij betalingsmoeilijkheden kun je om uitstel van betaling verzoeken. Ga naar de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

© 2021 Zelfstandig Ondernemers. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement