Aftrekposten

Welke aftrekposten heb ik als zzp’er?Momenteel heb je nog recht op de zelfstandigenaftrek, alhoewel deze jaarlijks lager wordt. Starters kunnen gebruik maken van de startersaftrek. Ook kun je recht hebben op de MKB-winstvrijstelling. Als je investeert in bedrijfsmiddelen heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zakelijke kosten zijn ook aftrekbaar, denk hierbij aan netwerkbijeenkomsten, seminars, reiskosten, zakenlunches en vakliteratuur.

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld