Beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid

Wat is het verschil tussen beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid?

Bij een claim op een AOV wordt vastgesteld of de verzekerde arbeidsongeschikt is. Om dit te bepalen zijn verschillende definities geformuleerd. Beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium voor beroepsarbeidsongeschiktheid gaat uit van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Passende arbeid is de arbeid die een persoon kan verrichten op basis van zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en persoonlijke omstandigheden. Ook kan het criterium gangbare arbeid gebruikt worden. Dit is alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer gezien zijn beperkingen met zijn krachten en bekwaamheden in staat is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de opleiding, achtergrond en werkervaring.

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld