Bijzondere bijstand: lening of gift?

Is steun vanuit de Bbz een lening of een gift? Het Bbz wordt uitgevoerd door de gemeente. De voorwaarden verschillen per situatie. Er kunnen bijvoorbeeld maximumbedragen gelden voor het eigen vermogen. Als het eigen vermogen te hoog is, kan de Bbz-uitkering worden ontvangen in de vorm van een lening. De uitkering wordt aangevraagd bij de gemeentelijke sociale dienst.

Gerelateerd

Inkomensverlies

Inkomensvoorziening IOAZ

Wat is de inkomensvoorziening IOAZ?Als je als zelfstandig ondernemer je bedrijf beëindigt omdat je onvoldoende inkomen uit je bedrijf genereert, bestaat er mogelijk recht op een IOAZ-uitkering. Deze uitkering wordt ontvangen op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Voorwaarden zijn dat je 55 jaar of ouder bent, maar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.  Daarnaast dien je tenminste 10 jaar als zelfstandige te hebben gewerkt, of 3 jaar als zelfstandige gewerkt en in de periode daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt. Ook moet je 1.225 uur of meer per jaar in je eigen bedrijf hebben gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. De inkomsten uit je onderneming zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan een bepaald bedrag bruto gemiddeld per jaar en voor de toekomst verwacht je een bepaald maximum bruto per jaar. De gemeente zal dit onderzoeken.

Inkomensverlies

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wat is het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Soms kom je als zelfstandige (tijdelijk) in financiële problemen die het voortbestaan van je bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kun je dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan jou als ondernemer ondersteuning bieden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Inkomensverlies

Zwangerschap en zelfstandig

Hoe zit het met een uitkering bij zwangerschap voor zelfstandigen? Als je vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet, krijg je ook bij zwangerschap een uitkering. Deze uitkering duurt minimaal 16 weken. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag. Ook zonder een vrijwillige verzekering kunnen vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschapsuitkering krijgen. Dit gaat via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ). Deze regeling geldt ook als de vrijwillige verzekering lager is dan de ZEZ-uitkering. Om voor de uitkering (maximaal het minimumloon) in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan het urencriterium (1.225 uur per jaar). Wordt daar niet aan voldaan, dan is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de winst.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld