DGA en sociale zekerheid

Valt een DGA buiten de sociale zekerheid? Een directeur-grootaandeelhouder (dga) valt buiten de sociale zekerheid als:

  • Hij (samen met zijn partner) minstens 50% van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt, waardoor hij niet buiten zijn eigen instemming ontslagen kan worden;
  • Hij samen met andere familieleden minimaal twee derde van de aandelen in zijn bezit heeft; of
  • Hij behoort tot een groep die samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en alle aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van de vennootschap vertegenwoordigen.

Gerelateerd

AOV

Vrijwillige voortzetting WIA/ZW

Zelfstandig ondernemers zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA en ZW). Je kunt je als ondernemer in de volgende situaties wel vrijwillig verzekeren: • Je start een eigen bedrijf vanuit een baan in loondienst. Wanneer je een eigen bedrijf begint, geldt als voorwaarde voor de vrijwillige verzekering dat je in het voorafgaande jaar verplicht verzekerd was voor ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. • Je start een eigen bedrijf vanuit een WW-uitkering. Wanneer je een WW-uitkering hebt en je gaat voor een deel als zelfstandige werken, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen als er in de 3 jaar daarvoor sprake was van een verplichte verzekering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. • Je start een eigen bedrijf vanuit een WIA-uitkering. Als je een WIA-uitkering van minder dan 45% hebt en een eigen bedrijf begint, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen; • Je bent alfahulp of huishoudelijke hulp. Alfahulpen of huishoudelijke hulpen kunnen een vrijwillige verzekering voor de WIA of ZW aanvragen; • Je werkt tijdelijk niet. Als je tussen twee werkgevers tijdelijk (1 maand of langer) niet werkt, kun je voor deze tussenperiode een vrijwillige verzekering afsluiten. Deze vrijwillige verzekering kan maximaal 12 maanden duren. Als je niet van werkgever wisselt, maar onbetaald verlof opneemt, geldt een maximale termijn van 18 maanden; • Je werkt in het buitenland. Als je in het buitenland gaat werken en hierdoor niet verzekerd bent voor de Ziektewet, kun je een vrijwillige verzekering afsluiten.

AOV

Voor wie is een AOV bedoeld?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen in beginsel namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

AOV

Woonlastenverzekering

Naast de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan ook de zogenaamde woonlastenbeschermers. Deze verzekeringen hebben tot doel de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid een uitkering te geven, waarvan je je hypotheek- en/of huurlasten kunt betalen. Deze verzekeringen geven geen dekking op basis van verlies van inkomen.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld