Hoogte vrijwillige ziektewetverzekering

Wat is de hoogte en duur van de vrijwillige Ziektewetverzekering?Je bepaalt zelf voor welk bedrag je je verzekert. Maar dit bedrag mag niet hoger zijn dan het inkomensverlies dat je bij arbeidsongeschiktheid hebt. Ook mag dit niet hoger zijn dan het maximumdagloon. De ziektewetuitkering is 70% van het verzekerde loon en wordt uitgekeerd vanaf de derde ziektedag. Eventueel inkomen dat je naast de uitkering verdient, wordt voor 70% in mindering gebracht. De uitkering duurt maximaal 2 jaar. Let op! De vrijwillige Ziektewetverzekering kan niet afgesloten worden door een directeur-grootaandeelhouder. Voor dga’s geldt namelijk dat hun bv bij ziekte een loondoorbetalingsverplichting heeft van 2 jaar


© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld