Starten vanuit de WW

Wat is het voordeel van een eigen bedrijf starten vanuit de WW? Om ondernemerschap te stimuleren kun je onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van je WW-uitkering. Voor het starten van je eigen bedrijf vanuit de WW zijn twee mogelijkheden, de startperiode of urenkorting.

Tijdens de startperiode ontvangt je als WW-gerechtigde voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je vervolgens alles doen wat nodig is voor je eigen bedrijf. Je mag echter geen opdrachten doen voor je laatste werkgever. Na de startperiode mag dit wel.

Om in aanmerking te komen voor de startersregeling moet je toestemming van het UWV verkrijgen. De toestemming zal worden verleend als je eigen bedrijf naar verwachting voldoende oplevert om van te leven. Een andere voorwaarde voor de toestemming is het hebben van een ondernemingsplan.

Een andere manier om vanuit de WW een onderneming te starten is door gebruik te maken van de urenkorting. Voor deze urenkorting is vooraf geen toestemming nodig van het UWV.

Gerelateerd

starten

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als startende ondernemer kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze startersaftrek is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting, waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Je moet dan tenminste 800 uur per jaar aan je onderneming besteden. Recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bestaat als je voldoet aan de volgende voorwaarden: • Je voldoet aan het verlaagd urencriterium (800 uren); • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt; • Je was in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen ondernemer; • Je kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen; • Er was in het kalenderjaar of in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv.

ondernemingsvorm

5 vragen over de verplichte AOV

In het pensioenakkoord heeft het kabinet afgesproken dat zelfstandigen verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Er wordt nu over gesproken dat de maatregel vanaf 1 januari 2027 in moet gaan: op dat moment is de AOV voor alle zelfstandig ondernemers verplicht. Of men deze datum gaat halen, is nog niet duidelijk. Hoewel het kabinet nog werkt aan de uitwerking van de plannen, geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen over de aanstaande verplichte AOV.

ondernemingsvorm

Hoe kan ik als zzp’er mijn financiële administratie het best organiseren en bijhouden?

Als zelfstandig ondernemer ben je wettelijk verplicht een bedrijfsadministratie bij te houden én te bewaren. Maar een goede administratie is ook zonder die wettelijke verplichting belangrijk. Want alleen als jij de financiële positie van jouw onderneming kent, heb je een doorlopend overzicht van je financiële gezondheid en kun je jouw onderneming sturen. We helpen je in dit artikel op weg met onmisbare tips hoe jij je financiële administratie het best kunt organiseren en bijhouden.

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld