Starten vanuit de WW

Wat is het voordeel van een eigen bedrijf starten vanuit de WW? Om ondernemerschap te stimuleren kun je onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van je WW-uitkering. Voor het starten van je eigen bedrijf vanuit de WW zijn twee mogelijkheden, de startperiode of urenkorting.

Tijdens de startperiode ontvangt je als WW-gerechtigde voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je vervolgens alles doen wat nodig is voor je eigen bedrijf. Je mag echter geen opdrachten doen voor je laatste werkgever. Na de startperiode mag dit wel.

Om in aanmerking te komen voor de startersregeling moet je toestemming van het UWV verkrijgen. De toestemming zal worden verleend als je eigen bedrijf naar verwachting voldoende oplevert om van te leven. Een andere voorwaarde voor de toestemming is het hebben van een ondernemingsplan.

Een andere manier om vanuit de WW een onderneming te starten is door gebruik te maken van de urenkorting. Voor deze urenkorting is vooraf geen toestemming nodig van het UWV.

Gerelateerd

starten

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als startende ondernemer kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze startersaftrek is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting, waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Je moet dan tenminste 800 uur per jaar aan je onderneming besteden. Recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bestaat als je voldoet aan de volgende voorwaarden: • Je voldoet aan het verlaagd urencriterium (800 uren); • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt; • Je was in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen ondernemer; • Je kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen; • Er was in het kalenderjaar of in minimaal één van de afgelopen 5 kalenderjaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv.

ondernemingsvorm

Hoe kies je je ondernemingsvorm?

De ondernemingsvorm bepaal je bij de start van de onderneming, maar kun je tussentijds nog aanpassen. Evalueer regelmatig je ondernemingsvorm en bekijk of dit nog steeds de best passende vorm is, gelet op de fiscale en juridische aspecten van de onderneming en jezelf.

ondernemingsvorm

De kenmerken van een eenmanszaak

In een eenmanszaak kunnen meerdere personen werkzaam zijn, maar is er slechts één eigenaar. De anderen zijn dan werknemers of bijvoorbeeld de meewerkende partner. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je met je gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden die uit de bedrijfsuitoefening voortvloeien. Heb je als ondernemer naast het ondernemingsvermogen ook privévermogen, dan kunnen zakelijke schuldeisers zich ook op dit vermogen verhalen. Dat betekent dat door zakelijke schuldeisers een eventueel gemeenschapsvermogen van een gehuwde eigenaar ook aangesproken kan worden, met alle gevolgen van dien. Eigenaren van een eenmanszaak worden ook wel IB-ondernemers (inkomstenbelasting) genoemd. Dat komt omdat de winst die wordt gemaakt met de onderneming rechtstreeks in box 1 wordt belast.

© 2022 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Woerden, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld