Vrijwillige voortzetting WIA/ZW

Zelfstandig ondernemers zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA en ZW). Je kunt je als ondernemer in de volgende situaties wel vrijwillig verzekeren:

  • Je start een eigen bedrijf vanuit een baan in loondienst. Wanneer je een eigen bedrijf begint, geldt als voorwaarde voor de vrijwillige verzekering dat je in het voorafgaande jaar verplicht verzekerd was voor ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
  • Je start een eigen bedrijf vanuit een WW-uitkering. Wanneer je een WW-uitkering hebt en je gaat voor een deel als zelfstandige werken, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen als er in de 3 jaar daarvoor sprake was van een verplichte verzekering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Je start een eigen bedrijf vanuit een WIA-uitkering. Als je een WIA-uitkering van minder dan 45% hebt en een eigen bedrijf begint, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen;
  • Je bent alfahulp of huishoudelijke hulp. Alfahulpen of huishoudelijke hulpen kunnen een vrijwillige verzekering voor de WIA of ZW aanvragen;
  • Je werkt tijdelijk niet. Als je tussen twee werkgevers tijdelijk (1 maand of langer) niet werkt, kun je voor deze tussenperiode een vrijwillige verzekering afsluiten. Deze vrijwillige verzekering kan maximaal 12 maanden duren. Als je niet van werkgever wisselt, maar onbetaald verlof opneemt, geldt een maximale termijn van 18 maanden;
  • Je werkt in het buitenland. Als je in het buitenland gaat werken en hierdoor niet verzekerd bent voor de Ziektewet, kun je een vrijwillige verzekering afsluiten.

© 2023 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld