Vrijwillige WIA verzekering

Wat is de hoogte van de vrijwillige WIA-verzekering? WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze verzekering keert uit als je na 2 jaar nog ziek bent. De eerst 2 jaar van je ziekte valt onder de ziektewet. Je bepaalt ook bij de WIA zelf voor welk bedrag je je verzekert. Het bedrag mag echter niet hoger zijn dan het inkomensverlies dat je hebt bij arbeidsongeschiktheid en mag ook niet meer bedragen dan het maximumdagloon. De WIA-uitkering wordt naar rato van je arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Gerelateerd

AOV

Vrijwillige voortzetting WIA/ZW

Zelfstandig ondernemers zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA en ZW). Je kunt je als ondernemer in de volgende situaties wel vrijwillig verzekeren: • Je start een eigen bedrijf vanuit een baan in loondienst. Wanneer je een eigen bedrijf begint, geldt als voorwaarde voor de vrijwillige verzekering dat je in het voorafgaande jaar verplicht verzekerd was voor ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. • Je start een eigen bedrijf vanuit een WW-uitkering. Wanneer je een WW-uitkering hebt en je gaat voor een deel als zelfstandige werken, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen als er in de 3 jaar daarvoor sprake was van een verplichte verzekering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. • Je start een eigen bedrijf vanuit een WIA-uitkering. Als je een WIA-uitkering van minder dan 45% hebt en een eigen bedrijf begint, dan kun je een vrijwillige verzekering aanvragen; • Je bent alfahulp of huishoudelijke hulp. Alfahulpen of huishoudelijke hulpen kunnen een vrijwillige verzekering voor de WIA of ZW aanvragen; • Je werkt tijdelijk niet. Als je tussen twee werkgevers tijdelijk (1 maand of langer) niet werkt, kun je voor deze tussenperiode een vrijwillige verzekering afsluiten. Deze vrijwillige verzekering kan maximaal 12 maanden duren. Als je niet van werkgever wisselt, maar onbetaald verlof opneemt, geldt een maximale termijn van 18 maanden; • Je werkt in het buitenland. Als je in het buitenland gaat werken en hierdoor niet verzekerd bent voor de Ziektewet, kun je een vrijwillige verzekering afsluiten.

AOV

Vrijwillige WIA verzekering aanvragen

De vrijwillige verzekering vraag je aan bij het UWV. Dit moet binnen 13 weken plaatsvinden nadat je verplichte verzekering via het werk of uitkering stopt. Het aanvragen van de vrijwillige verzekering wordt gedaan via het formulier ‘Aanmelding vrijwillige verzekering’. Als je in het buitenland woont en je vrijwillig wil laten verzekeren, gebruik je een apart formulier (‘Aanmelding vrijwillige verzekering buitenland’).

AOV

Voor wie is een AOV bedoeld?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen in beginsel namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld