ZO werkt het

Hoe werkt de 4-in-1 totaaloplossing van Zelfstandig Ondernemers? Op deze pagina leggen we stap voor stap uit hoe je zelf je eigen persoonlijke ondernemersvangnet kunt samenstellen in onze aanvraagstraat. Jouw vangnet, jouw keuzes.

Vaste inleg

De totaaloplossing van Zelfstandig Ondernemers kent een vaste maandelijkse inleg. Je kunt kiezen om  € 75, € 150, € 225 of € 350 per maand in te leggen. De administratiekosten zijn hierbij inbegrepen, er komen geen extra kosten bij. Met deze vaste inleg kun je vier ondernemersrisico’s afdekken: het risico ziek te worden, het risico op een ongeval, het langlevenrisico en het risico geen financiële buffer te hebben voor onverwachte tegenslagen. Jij kiest zelf welke risico’s je, naast het risico op arbeidsongeschiktheid, wilt afdekken.

Arbeidsongeschiktheid

Het hart van de 4-in-1 totaaloplossing is de arbeidsongeschiktheidsvoorziening op basis van crowdsurance. Je gekozen vaste inleg bepaalt welk netto maandelijkse schenkingsbedrag bij ziekte je kunt kiezen. Hier zijn verschillende schenkingsniveaus mogelijk. De hoogte van de maandelijkse schenking is €1000, €2000, €3000, €4000 of €5000 netto per maand voor een periode van 2 jaar. We werken met het zogenoemde indemniteitsbeginsel, wat betekent dat je bij ziekte er niet financieel op vooruit mag gaan. Kies daarom het schenkingsniveau wat bij je huidige inkomen past. Een inkomenstoets kan onderdeel zijn bij een melding van arbeidsongeschiktheid. In de aanvraagstraat kun je met de plussen en minnen op het eerste tegeltje kiezen welk bedrag je wilt ontvangen bij ziekte.

Het bedrag op het AOV-tegeltje (het eerste tegeltje in de aanvraagstraat) is inclusief de maandelijkse administratiekosten (€20,66 ex BTW). Van deze kosten ontvang je maandelijks een factuur voor in je boekhouding. Het resterende bedrag op het eerste tegeltje in de aanvraagstraat (het AOV tegeltje) is wat we momenteel maximaal aanwenden om te schenken aan zieke deelnemers. Het langdurig gemiddelde tot op heden laat zien dat we dat niet geheel nodig hebben. Naast het deel van je inleg wat je gekozen hebt om te sparen (zie onder bij het kopje sparen), gaat ook wat er overblijft van het bedrag op het eerste tegeltje sowieso in je spaarbuffer. Het bedrag dat nodig is om te schenken aan zieke deelnemers fluctueert, het is mogelijk dat dit (bij een hoog ziekteverzuim), tijdelijk meer wordt dan het bedrag wat op het AOV-tegeltje vermeld staat. Dan zal dit bedrag uit je spaarbuffer gehaald worden.

Ongevallenverzekering

Het is mogelijk een deel van je inleg te gebruiken voor het afdekken van het risico op een ongeval met blijvend letsel. Deze verzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Indien je ervoor kiest maandelijks €10 te gebruiken om het risico op een ongeval af te dekken dan geeft dat recht op een eenmalige netto-uitkering van €100.000 bij een ongeval met blijvend letsel. Gebruik je €20 per maand om dit risico af te dekken, dan ontvang je een eenmalige uitkering van €200.000 bij een ongeval met blijvend letsel. Op het tweede tegeltje in de aanvraagstraat kun je ervoor kiezen dit risico wel of niet af te dekken.

Pensioen

Op het derde tegeltje in de aanvraagstraat kun je aangeven of je een deel van je inleg wilt gebruiken voor het opbouwen van een pensioenpotje. Als je hiervoor kiest dan open je een pensioenspaarrekening bij Brand New Day en machtig je ons het gekozen bedrag maandelijks over te maken naar deze rekening. Dit is een bancaire lijfrente en kun je opvoeren in box 1. Het verschil met het spaargedeelte is dat je in principe tot je AOW-leeftijd niet aan dit geld kunt komen.

Sparen

Het vierde tegeltje is altijd de sluitpost. Het gedeelte van je inleg dat je niet gebruikt om de andere risico’s mee af te dekken gaat automatisch in je spaarbuffer. De maandelijkse opbouw van je spaarbuffer bestaat uit het bedrag van het eerste tegeltje wat die maand niet nodig is om te schenken aan zieke deelnemers èn het overgebleven bedrag van je inleg. Je opgebouwde spaarsaldo is 24/7 voor jou inzichtelijk in het ondernemersportaal. Je kunt te allen tijde een verzoek doen om hier een gedeelte van op te nemen. Jouw spaarsaldo staat op onze Zakelijke Beheerrekening bij de Rabobank. Er zijn geen (rente)voordelen ten opzichte van een eigen internetspaarrekening, behalve dat je hier ongemerkt maandelijks een financiële buffer opbouwt.

Aanmelden

Nadat je je eigen vangnet hebt samengesteld en hebt gekozen voor ‘vraag dit vangnet aan’, worden je een beperkt aantal vragen gesteld, zoals NAW-gegevens, beroep, geboortedatum en IBAN. Je geeft bij aanmelden toestemming voor automatische incasso en verklaart op moment van aanmelden niet te verwachten binnenkort uit te vallen door akkoord te gaan met het reglement. Je hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen. We werken op basis van vertrouwen en controleren jouw gezondheidsverklaring -eventueel- pas zodra je je ziekmeldt. Dan controleren we – namens de deelnemers – of je niet vooraf aan je deelname had kunnen weten dat je uit zou vallen.

Meld je hier aan! 

Als je je vòòr de 22ste van de maand aanmeldt doe je mee per de eerste van de volgende maand of per de door jou gekozen ingangsdatum. De looptijd van deze voorziening is zolang je meedoet. De schenkingsduur per ziektebeeld is 2 jaar, afhankelijk van je keuze. Je kunt maandelijks opzeggen, ongeacht welke reden. Je opgebouwde spaarsaldo krijg je dan terug.

Wij zijn geen Broodfonds en wij zijn geen verzekeraar. Lees bij de veelgestelde vragen  wat de verschillen zijn tussen Zelfstandig Ondernemers, het Broodfonds en een AOV verzekeraar.

Heb je nog vragen over ons vangnet? Lees ook de veelgestelde vragen ->


© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld