Ziekmelding

LET OP: vanaf 22 mei 2024 kun je je ziekmelden via het ondernemersportaal. Onderstaand formulier kan dan niet meer gebruikt worden.

Het overkomt je, je raakt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Wat nu? Lees onderstaand stappenplan goed door.

 1. Meld je direct ziek via onderstaand formulier. Je eerste ziektedag is namelijk de dag dat je je hebt ziekgemeld. Dat is ook de dag waarop de wachttijd van twee maanden ingaat. Je kunt je niet met terugwerkende kracht ziekmelden.
 2. Meld je wel pas ziek als je door ziekte (deels) niet meer kunt werken. Je kunt je niet ziekmelden met een datum in de toekomst. Voorwaarde voor ziekmelden is dat je in ieder geval gedeeltelijk niet aan het werk bent. Geef bij je ziekmelding aan welk percentage dit is. 
 3. Binnen één week nemen wij contact met je op om te vragen hoe het met je gaat. We stellen je in dit gesprek een aantal triagevragen om je ziekmelding te kunnen categoriseren voor de bedrijfsarts.
 4. Na de triage melden wij je aan bij een onafhankelijke arbodienst. Deze arbodienst heeft jouw medische gegevens – voor zover relevant voor je ziekmelding - nodig. Deze dien je zelf op te vragen bij je (huis)arts. De arbodienst stuurt je hiertoe een mail met de benodigde formulieren.
 5. Dit medische dossier moet je dus zelf regelen. Op het moment dat een arbodienst je dossier moet opvragen bij je (huis)arts, dan zijn hier kosten aan verbonden die voor jouw rekening zijn. Zolang je je medische gegevens niet hebt overhandigd aan de arbodienst, word je niet uitgenodigd voor een consult, kan je ziektebeeld niet worden vastgesteld en ontvang je geen schenking.
 6. De arbodienst nodigt je uit voor een spreekuurconsult en geeft een prognose af. Ook stelt de arbodienst vast of je ziekmelding niet al voor deelname te verwachten was. Dit kan veelal worden opgemaakt uit je medisch dossier. Wij worden hiervan op de hoogte gesteld.
 7. Na twee maanden wachttijd en de vaststelling van je ziekte door de arbodienst, ontvang je vanaf de eerstvolgende maand je schenking.
 8. Je ziektepercentage is altijd maximaal het percentage dat door de arbodienst wordt vastgesteld. Als je tussentijds meer arbeidsongeschikt raakt, dan moet dat eerst door de arbodienst worden vastgesteld voordat het percentage wordt aangepast.
 9. Een tussentijdse verlaging van je arbeidsongeschiktheidspercentage kun je zelf aan ons doorgeven. Ga je (deels) weer aan het werk geef dan direct (via het formulier betermelding) door dat je deels hersteld bent. 
 10. Als de arbodienst van mening is dat je je na een bepaalde periode weer moet melden, wordt er een nieuwe afspraak met je ingepland. De arbodienst koppelt altijd alles terug aan jou en aan ons. Wij zijn dus altijd op de hoogte van de status van je ziekmelding.
 11. Zodra je weer (deels) in staat bent om te werken, meld je dat via het formulier “betermelding” of neem je telefonisch contact met ons op.
 12. Je bent verplicht mee te werken aan alle aangeboden re-integratie activiteiten.
 13. Indien je niet verschijnt op de afspraak bij de arbodienst, je niet meewerkt aan re-intgratie naar passend werk of anderszins gemaakte afspraken niet nakomt, zullen wij je schenking stopzetten dan wel opschorten.
 14. Indien je een aanvullende AOV tot AOW hebt afgesloten dien je je ook direct ziek te melden bij Insify. Let op: dit is je eigen verantwoordelijkheid.


Vul onderstaand formulier in

© 2024 Zelfstandig Ondernemers B.V. statutair gevestigd te Hilversum, KvK nr 82551588. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Reglement

Meld je hier aan Geregeld